Nieuws - 12 september 2002

Samenwerkingsplan met Louis Bolk in ijskast

Samenwerkingsplan met Louis Bolk in ijskast

Plannen voor een samenwerkingsovereenkomst tussen Wageningen UR en het Louis Bolkinstituut (LBI) zijn op de lange baan geschoven. Wageningen UR wilde geen budget afstaan, iets waar het Driebergse instituut voor de biologische landbouw wel op had gerekend.

"Wij hadden gehoopt dat er meer commitment zou zijn aan de Wageningse kant." licht LBI-directeur drs. Herman Crum toe. "Bedenk dat wij geen lump-sum krijgen van de overheid. Wageningen UR krijgt dat wel en heeft daardoor veel meer mogelijkheden om medewerkers in te zetten op projecten. Wij hadden gehoopt dat Wageningen UR haar commitment zou laten zien door bijvoorbeeld een deel van het budget ter beschikking te stellen of om niet medewerkers in te zetten in onze projecten."

Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut hebben begin dit jaar verschillende keren gesproken over een samenwerkingsovereenkomst. Volgens Jelleke de Nooij, die namens Wageningen UR bij de gesprekken betrokken was, hebben de twee instituten in juli besloten de plannen 'voorlopig in de koelkast te zetten'. De financi?le eisen van het Bolkinstituut waren volgens haar daarvoor de reden.

Dat er geen akkoord is gesloten betekent volgens Crum niet dat zijn instituut niet langer samenwerkt met Wageningen. "Integendeel, wij werken prettig samen in een groot aantal projecten. dat willen wij ook blijven doen." | K.V.