Nieuws - 1 januari 1970

Samenwerking niet langer nodig voor geld uit Brussel

Excellent fundamenteel onderzoek kan voortaan ook steun uit Brussel krijgen als er geen sprake is van samenwerking met partners in andere landen. Dit blijkt uit de toekomstige richtlijnen voor onderzoeksondersteuning die de Europese Unie op 16 juni heeft bekendgemaakt.

De nieuwe richtlijnen zijn te beschouwen als het testament van de huidige eurocommissaris voor onderzoek Philippe Busquin. Eerder had hij al toegezegd in de toekomst ook fundamenteel onderzoek te gaan ondersteunen via een European Research Council, een soort Europese NWO. Uit de richtlijnen blijkt dat onderzoeksprojecten die voor financiering in aanmerking willen komen niet gericht hoeven zijn op een bepaald onderwerp, en ook samenwerking met partners in andere landen is geen dwingende voorwaarde. Selectie van de projecten gebeurt uitsluitend op basis van aantoonbare ‘wetenschappelijke excellentie’, aldus de richtlijnen. De commissie stelt voor het huidige onderzoeksbudget te verdubbelen. In de huidige kaderprogramma’s voor onderzoeksondersteuning is transnationale samenwerking wel vereist.
Busquin zelf heeft aangegeven zijn plaats in het Europees parlement te willen innemen, maar beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn als commissaris. Of dat weer op de post ‘onderzoek’ wordt, is volgens hem ‘niet aan mij om te beslissen’. | G.v.M.