Nieuws - 7 december 2006

‘Samenwerking niet afdwingen’

Het bestuur van de Social Sciences Group voelt er niets voor om structuren in het leven te roepen die de samenwerking tussen het departement en het LEI bevorderen. ‘We willen de universiteit en het onderzoeksinstituut blijven onderscheiden en bedrijven geen vormpolitiek. Samenwerken doe je op inhoud’, aldus algemeen directeur Jan Blom.

De geografische en mentale afstand tussen het LEI in Den Haag en De Leeuwenborch in Wageningen is een realiteit die het bestuur van de kenniseenheid niet weg wil cijferen. Zij was aangenaam verrast door de samenwerking die er al blijkt te bestaan in de vorm van gezamenlijke projecten, detachering of dubbelaanstellingen. Directeur bedrijfsvoering Rien Komen: ‘We hebben dit deze zomer in kaart gebracht en komen uit op tien procent. Dat valt ons niet tegen.’
Tijdens een lunch op woensdag 29 november bespraken Blom en Komen in informele sfeer het thema ‘Samenwerking LEI en DMW’ met een tiental medewerkers. In totaal zijn er acht van zulke besprekingen – ‘Strategisch lunchen met Jan en Rien’ – georganiseerd om te komen tot een visie voor de komende vier jaar, die in januari wordt gepresenteerd.
Komen voelt weinig voor een streefcijfer voor samenwerking. Blom benadrukt dat bij samenwerking de inhoud leidend moet zijn. ‘Soms kun je wat aan elkaar hebben. Bij het LEI wordt onderzoek uitgevoerd waarbij fundamentele vragen blijven liggen en andersom komt bij de universiteit ook wel eens iets bovendrijven dat beter gedijt in een omgeving die meer op het beleid is ingestoken. Het gaat er dan om je bij de goede club aan te sluiten en de juiste verbindingen tot stand te brengen.’ Dat moet op de werkvloer gebeuren; in de benoeming van speciale ‘kennismakelaars’ gelooft Blom niet.
De kritiek dat samenwerking zo wel heel vrijblijvend is, wuift hij weg. ‘Ik geloof er echt niet in dat het helpt om mensen daar op af te rekenen. Al onze medewerkers zijn gespecialiseerd en goed gekwalificeerd. Het past dan gewoon niet om dwang uit te oefenen rond samenwerking. Als ik daar bij een hoogleraar mee aankom heb ik in de kortste tijd allerlei apen op mijn mouw’, aldus Blom.
De belangrijkste hobbels rond samenwerking – op het gebied van tarieven en doorberekeningen – zijn volgens de bestuurders weggenomen, maar ze erkennen dat het nog wel lastig is bijtijds te zien waar andere in de organisatie mee bezig zijn.
Dit verleidt hoogleraar Agrarische economie en landbouwpolitiek prof. Arie Oskam tot een nuchtere constatering: ‘In deze opzet is transparantie essentieel voor samenwerking. Helaas zijn we er niet zo goed in om te laten zien waar we mee bezig zijn. Kijk maar naar we@wur, dat blijkt slecht te werken. Misschien moeten we meer googelen dan we@wurren. Voordeel is dan ook dat je ook nog eens partners uit andere organisaties vindt om mee samen te werken.’