Nieuws - 22 februari 2017

Samenwerking met Singapore bekrachtigd

tekst:
Albert Sikkema

Vandaag is een delegatie van Nanyang Technological University (NTU) uit Singapore op bezoek bij WUR om de onderwijssamenwerking te bespreken. De twee universiteiten hebben samen een bachelor in voedingswetenschappen en werken nu aan een masteropleiding.

<De delegatie uit Singapore nam een kijkje in een Wagenings lab, foto: Guy Ackermans>

NTU is een jonge en hoog aangeschreven universiteit in Singapore. De universiteit heeft 25 duizend studenten en staat op plaats 54 van de Times World University Ranking, elf plaatsen hoger dan Wageningen. Sinds 2014 hebben NTU en WUR een gezamenlijke major in de NTU-bacheloropleiding Food science and technology. NTU selecteert jaarlijks zo’n 30 studenten uit vier technische opleidingen voor deze major.

Online vakken
Gedurende twee jaar volgen de studenten uit Singapore vijf Wageningse vakken – twee in het eerste jaar, drie in het tweede jaar. De vijf betrokken Wageningse levensmiddelengroepen – levensmiddelenchemie, -natuurkunde, -proceskunde, -microbiologie en -productontwikkeling – verzorgen elk een vak. Die vakken worden online aangeboden, maar voor het practicum gaan Wageningse docenten naar Singapore of komen de studenten naar Wageningen. In het tweede jaar combineren de studenten uit Singapore zo’n practicum met een excursieweek in Nederland naar internationale voedingsbedrijven als Mars en KraftHeinz. De kennisuitwisseling met deze voedingsbedrijven is van belang, want de komst van internationale voedingsbedrijven in Singapore is een belangrijke reden voor NTU om deze major te starten.

Master
Eind vorig jaar besloten WUR en NTU om de samenwerking in het bacheloronderwijs te verlengen tot 2022. Bovendien bereiden ze nu een aansluitende masteropleiding voor. Mogelijk gaat die tweejarige master in Food Technology al in september van start. In deze master studeren de studenten het eerste half jaar in Singapore, daarna volgen ze een half jaar vakken in Wageningen. Het tweede jaar bestaat uit een thesis en stage, vertelt Anja Kleijn, coördinator van de samenwerking met NTU in Wageningen.

Studentenuitwisseling
De masterstudenten uit Singapore kunnen natuurlijk ook gewoon naar Wageningen komen voor een masteropleiding, vertelt Kleijn, maar dat gebeurt tot dusverre weinig. Deze studenten hebben namelijk vaak geen goede vooropleiding; dat was juist een van de redenen om de bachelor in voedingswetenschappen te starten. Om de studentenuitwisseling te stimuleren, hebben NTU en WUR in december een exchange-overeenkomst afgesloten. De eerste student uit Singapore komt dit voorjaar naar Wageningen voor een periode van zes maanden.

Reportage
Tijdens het bezoek van de NTU deze week worden geen nieuwe afspraken gemaakt, verwacht Kleijn. De delegatie uit Singapore gaat vooral rondkijken en bezoeken brengen aan de campus, voedingsbedrijven en voedingsinstituten in Nederland. Tot de delegatie behoort een journalist van de The Straits Times uit Singapore, die een reportage gaat maken over een klein land met een sterke voedingssector.