Nieuws - 1 januari 1970

Samenwerking met Chinezen wordt opgevoerd

Nauwere samenwerking tussen Wageningen en China op het gebied van genomics, voedselveiligheid en dierwetenschappen staat voor de boeg. Op woensdag 25 februari bracht een delegatie van de Chinese Academy of Agricultural Science uit Peking (CAAS) een bezoek aan Wageningen UR. Vice-president van CAAS, prof. Dongyu Qu: ,,De Nederlandse technologie en kennis geeft ons grote kansen''.

Het bezoek is vruchtbaar gebleken voor beide partijen. Er zijn tal van nieuwe aanknopingspunten voor gezamenlijk onderzoek en een aantal samenwerkingsverbanden zal daadwerkelijk worden opgestart. Prof. Evert Jacobsen, directeur Wetenschap van de Plant Sciences Group is onder meer blij met een groot genomicsproject waaraan het Chinese Institute of Vegetables and Flowers in Beijing zal deelnemen. Het onderzoek richt zich op gezondheidsbevorderende stoffen in diverse koolsoorten zoals spruitjes, maar bijvoorbeeld ook paksoi. Het KNAW heeft driehonderdduizend euro gereserveerd, en van Chinese zijde is een even groot bedrag beschikbaar. Projectleider dr Guusje Bonnema van het Laboratorium voor Plantenveredeling: ,,We gaan met genetische technieken de gezondheidsbevorderende stoffen opsporen. Daarnaast komen plantenveredeling en agronomisch onderzoek ruim aan bod.''
Qu benadrukt dat de relatie met Wageningen UR erg belangrijk is voor CAAS. ,,De Nederlandse technologie en kennis, vooral op het gebied van genomics, en de teelt van gewassen zoals de aardappel, betekenen veel voor ons. Zo wordt de aardappelproductie in China steeds belangrijker en is het voor ons zaak om de juiste variëteiten te krijgen die resistent zijn tegen allerlei ziekten.'' CAAS werkt al nauw samen met Wageningen UR op dit vlak. Er is bijvoorbeeld een gezamenlijk laboratorium opgebouwd in Peking. Maar CAAS heeft te kennen gegeven om onder meer het onderzoek naar de Phytophthora-resistente gmo-aardappel ook in China gestalte te geven, en verder is er interesse om mee te doen aan het genoom-sequencing van de aardappel, een initiatief dat getrokken wordt door het Regie-Orgaan Genomics Nederland.
Rikilt werkt aan een samenwerkingsverband met drie Chinese partners. Dr Harry Kuiper: ,,Het ligt in de bedoeling samen te werken op het terrein van voedselveiligheidsbeoordeling en detectie van gmo's, het opzetten van een gezamenlijk databestand met gmo's en het ontwikkelen van analytische detectie methoden voor voedselcontaminanten. Een eerste versie voor een overeenkomst heb ik ontvangen van Chinese kant, en die wordt nu vanuit het Rikilt verder aangepast.''
Het bezoek van de Chinese delegatie bracht verder aan het licht dat veel bestaande praktische kennis van PPO Bollen en Bomen goed in China afgezet kan worden. Hierbij wordt gedacht aan inbreng in een instituut in Yunnan. Ook bleek de afgevaardigde van het Chinese Institute of Animal Science dr Wen Jie, veel interesse te hebben in het onderzoek en onderwijs binnen de Animal Sciences Group. Prof. Seerp Tamminga zal samen met Jie bekijken wat de mogelijkheden zijn, variërend van de uitwisseling van studenten en docenten en de mogelijke aanpak en financiering van gezamenlijke, bij voorkeur internationaal gefinancierde, onderzoekprogramma’s. Op onderwijsgebied is er momenteel al reeds uitwisseling van PhD-studenten tussen CAAS en Wageningen UR, op het vlak van aardappel-genomics. Qu gaf te kennen de gezamenlijke opleiding van promovendi en mogelijk MSc-studenten te willen verbreden naar voedselveiligheid en dierwetenschappen. |
H.B.