Nieuws - 10 juli 2008

‘Samenwerking GD en ASG vereist meer voorwerk’

Het ministerie van LNV ziet knelpunten bij de voorgenomen samenwerking tussen de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en de Animal Sciences Group van Wageningen UR. LNV beziet de plannen ‘vanuit een positieve grondhouding’, maar meent dat er meer voorwerk nodig is.

Het landbouwministerie wil dat de belangen op het gebied van de bestrijding van besmettelijke dierziekten worden gewaarborgd. Een andere complicerende factor is de juridische samenwerkingsvorm die wordt gekozen, waarbij een deel van de samenwerkingsorganisatie wel onder verantwoordelijkheid van Wageningen UR valt en een ander deel niet. ‘Het ligt niet vast hoe de nieuwe organisatie zich verhoudt tot WUR’, aldus de woordvoerder van landbouwminister Gerda Verburg.
Als een deel van de nieuwe samenwerkingsvorm niet rechtstreeks juridisch onder WUR valt, zou het kunnen dat de overheid aanloopt tegen de Europese aanbestedingsregels, die vereisen dat opdrachten boven een bepaald bedrag openbaar worden aanbesteed. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan met de ministeriële verantwoordelijkheid.
Enkele weken geleden zijn ASG en GD onderling al tot een raamakkoord gekomen. Het leek erop dat ze nog voor de zomer met concrete plannen naar buiten zouden komen, maar door de opmerkingen van het ministerie gaat dat nu langer duren.