Nieuws - 1 januari 1970

Samenvattingen van alle proefschriften on line

Samenvattingen van alle proefschriften on line

Samenvattingen van alle proefschriften on line

Op de site van de bibliotheek zijn alle abstracts van de sinds 1918 aan de Landbouwhogeschool of de Landbouwuniversiteit verschenen dissertaties on line beschikbaar. Maandelijks worden nieuwe proefschriften door uitgeverij Cereales en de bibliotheek verzameld en toegevoegd. De site is te vinden op www.gcw.nl onder de knop research en is onder meer op trefwoord, promovendus en jaartal te doorzoeken. S.V