Nieuws - 9 februari 2017

Samenvatting thesis in eigen taal

tekst:
Roelof Kleis

Promovendi mogen de samenvatting van hun proefschrift weer in meerdere talen weergeven. Daarmee wordt de regel teruggedraaid dat uitsluitend Engels is toegestaan.

Illustratie: begin van de samenvatting van het proefschrift van de Thaise promovendus Kanokwan Saswattecha

Engels is de wetenschappelijke voertaal. Proefschriften worden dus in het Engels geschreven. De samenvatting is daarmee automatisch ook in het Engels. Tot een jaar geleden was daarnaast ook een samenvatting in het Nederlands verplicht. Een extra samenvatting in de eigen taal van de promovendus behoorde ook tot de mogelijkheden, zij het na toestemming van het College voor Promoties.

Lezen
De verplichte Nederlandse samenvatting werd een jaar geleden geschrapt. Het argument daarvoor was dat niet-Nederlands sprekende promovendi een deel van hun eigen proefschrift, de Nederlandse samenvatting, niet konden lezen. Datzelfde geldt voor leden van de promotiecommissie: als zij het Nederlands niet machtig zijn, kunnen ze een deel van het proefschrift niet lezen en beoordelen. Na amper een jaar is de maatregel in het nieuwe promotiereglement weer teruggedraaid.

We nemen het kleine risico dat het eens mis gaat
Richard Visser, Dean of Research

‘Na lang wikken en wegen’, zegt Dean of Research Richard Visser. ‘En op aandringen van de promovendi, die ook graag een samenvatting in de eigen taal willen. Ouders en familie kunnen dan in ieder geval lezen waar het proefschrift over gaat.’ Het argument van de onleesbaarheid wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. Visser: 'In 99 procent van de gevallen zal de samenvatting in eigen taal wel overeenkomen met die in het Engels. We nemen het kleine risico dat het eens misgaat.'’

Thai
In het nieuwe reglement is voor een anderstalige samenvatting geen speciale toestemming nodig van het CvP. De samenvatting moet in ieder geval in het Engels, waarbij een of twee andere talen zijn toegestaan. Sinds begin dit jaar wordt weer volop gebruik gemaakt van
de mogelijkheden. De Thaise promovendus Kanokwan Saswattecha bijvoorbeeld, die volgende week vrijdag haar proefschrift over palmolieproductie verdedigt, heeft haar samenvatting (zie foto) in het Thai toegevoegd.