Nieuws - 27 oktober 2009

Samen verzinnen hoe openbaar groen geld oplevert

Achttien studenten bogen zich vier dagen in een jeugdherberg over de meerwaarde van parken en groenstroken in Amersfoort. Deze interdisciplinaire workshop was een eyeopener voor studenten én gemeente.

fietsers_Randenbroek.JPG
Zet achttien studenten van meerdere opleidingen vier dagen lang in een jeugdherberg in Soest. Gooi er een opdracht in, wat lezingen erbij, even roeren, klaar. Dat was de grondgedachte achter de workshop van 21 tot en met 24 oktober over value added planning. Oftewel het gebruik van openbaar groen door gemeentes om meer geld in het laatje te krijgen.
De nabijheid en de kwaliteit van openbaar groen zijn namelijk van invloed op de woningwaarde en dus op de onroerende zaakbelasting. Ook kan de gemeente de waardevermeerdering doorberekenen in de verkoopprijs van de grond. Tijdens de workshop bekeken de studenten hoe ze de herinrichting van een park en een woonwijk in Amersfoort zoveel mogelijk konden terugverdienen.
Tekenen
Vier dagen lang werkten de toekomstige landschapsarchitecten, rentmeesters, vastgoedmanagers en stedenbouwers intensief samen. ‘Deze opdracht verruimt de blik op de disciplines waar je mee te maken krijgt in het werkveld', zegt Anet Pruisscher, deeltijdstudente Management buitenruimte bij Van Hall Larenstein. ‘Een planologiestudent uit Groningen vond het bijvoorbeeld heel bijzonder dat wij de hele tijd aan het tekenen waren.'
Nadenken over de kwaliteit van groen in verband met de verkoop van woningen was nieuw voor de studenten Tuin- en landschapsinrichting. ‘Normaal zijn we niet met geld bezig. We proberen vooral heel mooie ontwerpen te maken', legt een andere student uit.
Ingeving
‘Bij mijn opleiding wordt groen juist een beetje als last gezien, omdat het geen geld oplevert', aldus Ton Grashof, student Stedenbouw aan de Hogeschool Rotterdam. ‘De workshop heeft tot nieuwe inzichten geleid, ook op financieel gebied. Verder heb ik nu in een paar dagen meer geproduceerd dan normaal in tien weken.'
Ondanks gejoel bij het uitdelen van de kamersleutels op de eerste dag, waren de studenten vooral heel intensief aan het werk. ‘De laatste avond hebben we tot elf uur doorgewerkt. Soms krijg je bij het zoveelste biertje nog een goed idee', vertelt student Landschapsarchitectuur Melvin Creemers. ‘Eén van mijn groepsgenoten kreeg zijn beste ingeving om twee uur 's nachts.'
Betalen
Niet alleen bij studenten zorgde de workshop voor verrassingen. Na de presentaties op de laatste dag laat Arno Goossens van de gemeente Amersfoort weten dat hij onder de indruk is. ‘In onze plannen bouwen we vaak zoveel mogelijk van het water af vanwege de ecologische waarden. Terwijl jullie juist de waarde zien van wonen aan het water. Jullie kunnen ons denken op het stadhuis aanscherpen. Er zijn nog wel een paar projecten in Amersfoort waarbij we jullie inbreng kunnen gebruiken.' Een studente reageert, tot hilariteit van alle aanwezigen: ‘Daar moeten jullie dan wel voor betalen, hè. Dat hebben we net geleerd.'