Nieuws - 25 augustus 2016

Samen geloven

tekst:
Ton van den Born

Terwijl de meeste Wageningse studenten zich nog een keer omdraaien in bed, bezoeken elke zondagochtend tientallen van hun medestudenten een Engelstalige kerkdienst van de International Christian Fellowship (ICF). De kerkgemeenschap beidt ze de kans hun geloof te belijden en anderen te ontmoeten.

Foto's: Guy Ackermans en Ton van den Born

Internationale studenten zijn vaker religieus dan Nederlandse. ‘Vooral in Afrika is het niet de vraag of je gelooft, maar wat je gelooft’, zegt Carolien van der Kolk, diaken bij de International Christian Fellowship (ICF). Dit is de grootste internationale kerkgemeenschap in Wageningen.

ICF is interdenominational, wat inhoudt dat ze openstaan voor verschillende christelijke stromingen en denominaties. Verder is ICF de enige Wageningse kerkgemeenschap met elke zondag een Engelstalige dienst, in het pand van de organisatie aan de Hollandseweg 328. Die diensten trekken volgens Carolien van der Kolk wekelijks honderd tot honderdvijftig bezoekers.

Verschillen

De oorsprong van het huidige ICF ligt in de jaren zeventig, toen er Bijbelstudieavonden werden georganiseerd in het toenmalige IAC, nu Hof van Wageningen aan de Lawickse Allee. ICF was destijds een studentenvereniging. Van der Kolk kwam er in 2000 voor het eerst, nog als student. ‘Ik voelde me er direct thuis.’ Het was nog een clubje van tien of vijftien mensen, maar met de internationalisering en groei van de universiteit is de fellowship uitgegroeid en een echte kerk geworden, met kerkdiensten en een organisatie daarvoor.

‘De verbindende factor tussen de mensen die er komen – niet alleen buitenlanders maar ook Nederlanders – is dat ze Jezus zoeken’, zegt Van der Kolk. ‘Het is heel leuk daar mensen vanuit de hele wereld te ontmoeten. Het is voor mij een stukje hemel op aarde. En met alle verschillen in beleving en expressie kun je er ook groeien in je eigen geloof.’

Sociale steun

Het is niet alleen religieuze motivatie die studenten ertoe brengt diensten van ICF te bezoeken en deel te nemen aan activiteiten. Naast een plek om hun geloof te belijden, zoeken de studenten ook verbondenheid en sociale steun, vertellen Craig MacKenzie, Seyi Alalade en Aaron Noronha. Zo heeft de ICF zeven connect groups die aan Bijbelstudie doen. In samenwerking met christelijke studentenverenigingen is er maandelijks een international friends café en er zijn een paar keer per jaar culturele avonden waar mensen worden opgeroepen hun dans-, kook- of muzikale kunsten te delen. Daarnaast organiseert de ICF ook ontmoetingen met Nederlandse christelijke families.


‘In Afrika gelooft iedereen ergens in’

24-seyi (6)a.jpg

‘Voor ik uit Nigeria hierheen kwam, heb ik kerken in Wageningen gegoogeld en vond ik de International Christian Fellowship. Ik heb toen contact opgenomen met de ouderlingen’, vertelt Seyi Alalade (26), baptist. Ze kwam hier in 2013 en heeft net haar master Biotechnology afgerond. Ze heeft een baan in Nijmegen, maar woont nog in Wageningen. ‘ICF is heel open’, zegt Seyi. Bovendien komen de leerstellingen overeen met haar geloof in Nigeria. Haar overtuiging is dat alles van God komt en dat ze als mens van betekenis moet zijn voor haar medemensen. Dat hoeft niet per se als een beroemde wetenschapper. ‘Mijn ouders zijn mijn helden. Zij hebben me geïnspireerd om mijn eigen reis te ondernemen en zelf verantwoordelijkheid te dragen.’ Dat veel Nederlanders nergens in geloven, vindt Seyi verbazingwekkend. ‘In Afrika gelooft iedereen wel ergens in.’

 


‘Je geloof vasthouden is soms best lastig’

24-craig (14)a.jpg

‘Ik geloof dat God me hierheen heeft geleid’, zegt Craig MacKenzie (22). Hij komt uit Schotland en heeft een protestante achtergrond, bij de Church of Scotland. Hij deed zijn bachelor in Aberdeen en kwam in augustus 2015 voor een master Plant Sciences naar Wageningen. ‘Ik heb misschien een paar dagen heimwee gehad, maar toen ontmoette ik een vriend, ook christen. Dat gaf steun.’ En hij kwam bij de ICF, waar hij sindsdien diensten bezoekt. Daar ervoer Craig warmte en gastvrijheid en ontmoette hij een Nederlandse familie. ‘Het sociale aspect is erg belangrijk in mijn geloof’, zegt hij. ‘Soms kun je je ontmoedigd voelen, dan is het goed om bij elkaar te komen.’ Kerkgang maakt je niet tot een beter mens, vindt Craig, ‘maar het is heel belangrijk als versterking van je geloof, want soms is het best lastig om je geloof vast te houden. Het afgelopen jaar heb ik echter wel veel antwoorden gevonden op mijn gebeden.’

 


‘Het is schitterend als de hele kerk zingt’

24-aaron (15)a.jpg

‘Ik leerde gitaar spelen omdat ik in de kerk wilde optreden,’ zegt Aaron Noronha (24), bezig met een master Biotechnology. Hij komt uit India en is rooms-katholiek. Tijdens de kerkdiensten van de ICF zingt hij en speelt hij gitaar. ‘Het is schitterend als de hele kerk zingt, iedereen met de handen omhoog. En ICF is een hele mooie manier om iets te leren over andere culturen.’ Aarons indruk van Nederland is dat mensen hier wat losgeslagen zijn. ‘Dat ze zeggen “ik geloof niet meer in God” verbaast me. Nederlanders zijn ook erg direct en niet altijd diplomatiek. Aan de andere kant zij ze wel heel onafhankelijk. In India vraag je je steeds af: wat zal mijn omgeving hiervan vinden? Daar lijken Nederlanders zich niet druk over te maken.’ Aaron is er trots op christen te zijn. ‘Soms heb ik mijn momenten van twijfel, maar je kunt gelovige medestudenten in de connect group vragen: kun je voor mij bidden? We voelen ons allemaal verbonden met elkaar.’


Wat is er nog meer?

Spectrum Student Platform & Chaplaincy: wil voor Wageningse studenten uit binnen- en buitenland een ontmoetingsplek zijn voor religieuze en filosofische verkenning en discussie. spectrum-wageningen.com

International Catholic Community: organiseert twee keer per maand een katholieke Engelstalige dienst in de Johannes de Doperkerk. iccwageningen.nl

Amazing Grace Parish: verzorgt diensten in de Vredehorstkerk die vooral door Afrikaanse studenten worden bezocht, te vinden op Facebook.

International Student Church: een christelijk-oecumenische gemeenschap die samenwerkt met Spectrum SP&C en twee keer per maand Engelstalige diensten in de Arboretumkerk verzorgt. scwageningen.wix.com/scwageningen