Nieuws - 1 januari 1970

Salaris van bestuur moet omlaag

Het salaris van nieuwe bestuurders in het hoger onderwijs mag niet hoger zijn dan dat van de minister-president. Dat heeft minister Zalm van Financiën bepaald, op aandringen van de Tweede Kamer. De maatregel betekent waarschijnlijk dat de Wageningse bestuurlijke top het in de toekomst met een lager salaris moet doen.

Wageningen UR doet, zolang dat wettelijk niet verplicht is, geen mededelingen over de salarissen van individuele bestuurders. De enige informatie die beschikbaar is, staat in het jaarverslag 2004. Daaruit blijkt dat de totale loonkosten van de raad van bestuur vorig jaar 640.000 euro bedroegen, gemiddeld 213.000 euro per bestuurder. Overigens is dat bedrag niet zomaar te vergelijken met het inkomen van Balkenende (130.000 euro), omdat in het jaarverslag onder meer de pensioenlasten zijn opgeteld bij de salariskosten.
Duidelijk lijkt echter wel dat toekomstige bestuurders van Wageningen UR door de nieuwe maatregel een lager bedrag op hun loonstrookje zullen vinden dan de huidige leden van de raad van bestuur. In heel bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk, maar dan moet het voltallige kabinet daarmee akkoord gaan.
Tot op heden was alleen het salaris van ambtenaren gemaximeerd tot de ‘JP-norm’. Bestuurders van semi-publieke organisaties in het onderwijs en de zorg vielen erbuiten. Als het aan regeringspartijen CDA en VVD had gelegen, was dat ook zo gebleven. Coalitiegenoot D66 wond zich via kamerlid Bakker echter behoorlijk op over de inkomens bij instanties die met belastinggeld worden gefinancierd. De PvdA had al eerder laten weten het inkomensplafond desnoods wettelijk te willen regelen.
De raad van bestuur van Wageningen UR wil volgens woordvoerder Simon Vink niet op de maatregel reageren en schaart zich achter de koepelvereniging van Nederlandse universiteiten, de VSNU. Die is niet blij met de maatregel. ‘Enerzijds worden we steeds verder van het rijk geplaatst, maar anderzijds krijgen we nu ook weer te maken met regulering van de salarissen. Dan vragen wij ons af wat de overheid nu eigenlijk wil’, aldus een woordvoerder van de koepelorganisatie in een eerste reactie. ‘We kunnen de reikwijdte van deze maatregel nog niet goed inschatten. Maar wij denken met openbaarmaking van de bestuursinkomens en toetsing door de raden van toezicht een heel eind te komen.’
Ook voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad vindt de verdiensten van bestuurders een zaak van de semi-publieke sector zelf. ‘Soms heb ik het idee dat politici buiten de werkelijkheid opereren. De sector is veel te weerbarstig voor dit soort maatregelen. Wel willen we volstrekte openheid van zaken geven, want door de bonussen van de afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid ontstaan. We willen op korte termijn in kaart brengen wat er is gebeurd en een gedragscode opstellen.’ / KV, HOP