Nieuws - 25 januari 2001

Safe krijgt vorm in Brussel

Safe krijgt vorm in Brussel

Safe Food in Europe, kortweg Safe, gaat zich vestigen in Brussel, vlak bij het Europees parlement. Het samenwerkingsverband tussen Wageningen UR, TNO, het Franse Inra en het Britse IFR wil de Europese overheid en consument gaan voorzien van onafhankelijke informatie over voedselveiligheid. Dat staat in het voorlopige businessplan van het consortium, dat eind 2000 door de partners werd besproken.

Safe wil betrouwbare publicaties uitbrengen over prangende voedselkwesties, databanken in het leven roepen en een wetenschappelijk platform instellen.

De participatie in het consortium is voor Wageningen UR niet louter een zaak van liefdewerk-oud papier, licht dr. Dick van Zaane toe. Van Zaane is directeur Concernontwikkeling en co?rdineert Safe voor Wageningen UR. "Als de EU Safe erkent, is dat een kwaliteitskeurmerk voor de deelnemende instituten. Dan presenteren we ons in Europa als betrouwbare experts." Daardoor zouden vragen van de Europese Commissie - wellicht in de vorm van onderzoeksopdrachten - bij Wageningen UR terecht kunnen komen.

Binnen Safe komt ook ruimte voor eigen initiatieven. Van Zaane: "Nu staat er in de Volkskrant bijvoorbeeld een stuk over de E.Coli's in gemalen rundvlees. Als zo'n nieuw thema zich aandient, zou Safe een aantal experts kunnen raadplegen, en hun mening, in een helder geschreven publicatie, naar buiten kunnen brengen."

Binnenkort komen de partners weer samen om het bussinessplan goed- of af te keuren. | W.K.