Nieuws - 22 januari 2009

SUPERBOEREN

Boeren die een bedrijf overnemen zijn steeds hoger opgeleid. Een kwart van hen had vorig jaar een hbo- of universitair diploma. In 1996 gold dat voor dertien procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Akkerbouwers hebben van oudsher de beste papieren. Het aandeel bedrijfsopvolgers in de akkerbouw met een hbo-diploma nam in twaalf jaar tijd toe van 15 naar 24 procent, en het aandeel academici van vijf naar zeven procent. Van de boeren die zich toeleggen op ‘gewassencombinaties’ is vijftien procent hoogopgeleid.