Nieuws - 12 februari 2009

SULLETJE VAN DE KORF

Het gaat slecht met de bijen. Imkers klagen steen en been. Vooral in de winter rijzen de bijenziektes de korf uit. Recent is door Wageningen UR een rapport aan de minister overhandigd waarin de alarmklok wordt geluid. Er is veel geld nodig voor nieuw structureel onderzoek om de honingbij van de ondergang te redden.
Nieuw onderzoek is natuurlijk altijd prachtig, maar alvorens naar dit ultieme wapen te grijpen: laten we eerst eens een kijkje nemen in de korf. Daar zwaait de koningin de scepter, waarbij ze wordt verzorgd door haar ijverige werksters. De werksters voeden niet alleen de koningin, maar ook de mannelijke bijen. Deze darren hoeven eigenlijk alleen maar met de koningin te paren. Nou is dat op papier geen onaantrekkelijk bestaan, voor een man. Maar de evolutie en het vrouwvolk zijn genadeloos. De darreman is van alle machtsmiddelen ontdaan: kan niet meer steken en niet voor zichzelf zorgen. Hij is verworden tot het sulletje van de korf. Op zijn zaad na heeft hij niets meer in te brengen. Na de paring sterft de dar. En de darren die zelfs niet tot paren in staat zijn geweest, worden in de herfst door de werksters de korf uitgezet. Vaak met een doodsteek na: de darrenslacht.
In de wintermaanden bezetten dus alleen de koningin en haar nijvere werkdames de bijenkorf. Nou weet natuurlijk iedereen wat er gebeurt als je een aantal vrouwen een dag bij elkaar zet. Eerst gezellig gekeuvel en gekakel, maar binnen een halve dag heb je heibel in de tent. Kijvende wijven. En wat gebeurt er als twintigduizend vrouwen een hele winter lang bij elkaar in een klein rotkorfje zitten? Precies, dan breekt op enig moment de pleuris uit. Of de varroamijt, het vuilbroed of andere ellende.
De vraag is dus of onderzoek wel soelaas biedt in deze heikele kwestie. Ik denk van niet. Het feminisme is gewoon veel te ver doorgeschoten. Het matriarchaat is een dood spoor in de evolutie. Dat leren ons de bijen. Er is geen onderzoeker nodig, maar gewoon iemand die van binnenuit eens even orde op zaken stelt: een ouderwetse koning in de korf!