Wetenschap - 11 januari 2001

STW krabbelt overeind

STW krabbelt overeind

Na een jaar van bezuiniging zal de Technologiestichting STW in 2001 weer net zoveel onderzoekssubsidie verstrekken als in 1999: negentig miljoen gulden. Het aandeel gehonoreerde onderzoeksprojecten kan weer stijgen van dertig naar veertig procent.

In 2000 kampte de aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gelieerde STW met grote financi?le problemen. Oorzaak daarvan was het uitblijven van een aantal verwachte subsidiegelden. Dankzij bezuinigingen in 2000 is het budget van de stichting voor 2001 echter weer op het oude peil gebracht. Toch is volgens de STW de kou nog niet uit de lucht. Als het aantal projecten onverhoeds boven de 250 stijgt, zijn misschien weer beperkingen nodig. De stichting blijft hopen op meer fondsen - bijvoorbeeld op de 25 miljoen gulden extra voor technologisch onderzoek die Den Haag misschien beschikbaar stelt. Een deel van dat geld zou via de NWO bij de STW terechtkomen.

Voor Wageningen Universiteit hebben de problemen van de STW slecht uitgepakt. In 2000 honoreerde de stichting slechts twee projecten van Wageningen Universiteit. Op de valreep van 2000 besloot de STW nog een project van de leerstoelgroep Fytopathologie te ondersteunen. Het gaat daarbij om een onderzoek naar genen die resistent maken tegen de aardappelziekte Phytophthora infestans. | W.K.