Nieuws - 26 februari 2009

STUDENTENRAAD KRITISCH OVER ONDERWIJSPLAN

De studentenraad heeft stevige twijfels over de veranderingen in de bachelorstructuur die de raad van bestuur wil doorvoeren. Met name de bekostiging en uitvoering van het plan Towards Flexiblility roepen vragen op.

Voor het plan moet ruim 1,2 miljoen euro uit het huidige onderwijsbudget worden vrijgemaakt. ‘Om te bezuinigen moeten er vakken worden samengevoegd en kleine vakken worden afgeschaft. Terwijl die Wageningen juist maken tot wat het is: een kleine universiteit met specifieke vakgebieden’, legt Anne Reijbroek van de studentenraad uit. ‘Er was veel kritiek op de vorming van brede bachelors, die daardoor niet is doorgegaan. Maar deze bezuinigingen leiden er ook toe dat studies inhoudelijk dichter bij elkaar komen te liggen.’
De raad van bestuur wil de bachelorstudies vanaf 2010 voorzien van een semesterstructuur en indelen in majors en minors. Op die manier worden de mogelijkheden voor uitwisseling met andere universiteiten in binnen- en buitenland groter. De bevordering van flexibiliteit vindt de studentenraad positief, evenals een vaste programmering voor de minoren. ‘Zo hoeven studenten niet zelf hun vakken bij elkaar te sprokkelen’, zegt Anne.
Over de uitvoering heeft de raad echter vragen. Zo wordt de derde periode gesplitst in twee keer vier weken om een extra instroommoment te creëren. Anne: ‘We vragen ons af of dat voor alle vakken goed te regelen is. Sommige vakken hebben hun tijd nodig, bijvoorbeeld als studenten een langlopende proef moeten doen of een essay moeten schrijven. Dat kan niet in de helft van de tijd.’
Ook de invoering van de bachelorthesis kan niet op eenduidige enthousiasme rekenen. ‘De thesis wordt in veel gevallen groter en dat vergt waarschijnlijk meer van de begeleiders. Het is nog niet duidelijk hoe dat wordt aangepakt.’
De raad van bestuur heeft de instemming van de studentenraad en de gezamenlijke vergadering (GV) van de universiteit nodig om het plan in te voeren. De GV buigt zich binnenkort over het voorstel.