Nieuws - 30 oktober 2008

STUDENTEN SCHRIJVEN BOEK

Studenten schrijven doorgaans geen boeken. Maar negen masterstudenten van prof. Joop Schaminée vormen daarop nu een uitzondering. Het resul¬taat is een populairwetenschappelijk boek over de geografie van planten. En er komt meer aan. Voor deel twee staan de studenten in de rij.
Bijzonder hoogleraar Schaminée heeft een indrukwekkend rijtje boeken op zijn naam staan, met als blikvanger de meerdelige Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland. Na zijn aanstelling als hoogleraar wilde hij graag samen met studenten een boek schrijven, in navolging van de bekende neerlandicus Frits van Oostrom, die promovendi met hun begeleiders boeken liet schrijven rond speciale thema’s. En deels ook uit een zekere ergernis over de door premier Balkenende gesignaleerde zesjescultuur onder jongeren. Want met die inschatting van de jeugd is Schaminée het helemaal niet eens. ‘Er zit zo veel kwaliteit en gedrevenheid in jonge mensen.’
Schaminée benaderde negen studenten in de laatste fase van hun masterstudie, om ieder met een begeleider een hoofdstuk te schrijven. In een serie werkcolleges werd elkaars werk besproken en bijgeschaafd. Dat leverde negen afgeronde beschouwingen op over verschillende onderwerpen uit de vegetatiegeografie, de wetenschap van de verspreiding van de planten over de aarde.
Het resultaat is volgens Schaminée een ‘net’ boek.‘Een boek met een uitstraling van gedrevenheid, inhoud en toegankelijkheid.’ Maar het nette boek heeft ook nieuwe inzichten opgeleverd. Bijvoorbeeld over de invloed van klimaatverandering op de vegetatie. Warmteminnende soorten rukken op vanuit het zuiden en koudeminnende soorten verschuiven noordwaarts. Maar op de soortenrijke boshellingen in Zuid-Limburg zijn nu meer koudeminnende soorten aanwezig dan zo’n vijftig jaar geleden. Rara, hoe kan dat? Schaminée: ‘Tot aan de Tweede Wereldoorlog werden die bossen intensief gebruikt voor de productie van hakhout. Het bos was daardoor veel opener dan nu. De dichtere begroeiing van nu is goed voor schaduwminnende soorten.’
‘Grenzen in beweging’ is het begin van een reeks die als titel Vegetatiekundige Monografieën mee krijgt. Het werk aan deel twee begint eind november. / Roelof Kleis

Grenzen in beweging, beschouwingen over vegetatiegeografie. Redactie Joop Schaminée en Eddy Weeda. KNNV Uitgeverij, 19,95 euro.