Nieuws - 19 maart 2009

STUDENT MAG LATER TERUGBETALEN

Alle studenten krijgen zogenoemde ‘jokerjaren’, waarmee ze het afbetalen van hun studieschuld in totaal vijf jaar kunnen uitstellen.

Eerst zouden alleen studenten die onder het nieuwe leenstelsel vallen, recht krijgen op aflosvrije jaren. In een brief aan de Kamer laat minister Plasterk weten dat ook studenten die al een lening hebben of deze al afbetalen, recht krijgen op jokerjaren. Ze kunnen vanaf 1 januari 2012 worden ingezet.
De nieuwe regeling komt er op verzoek van SP-Kamerlid Jasper van Dijk.