Nieuws - 1 januari 1970

SSHW op één na duurste huisvester buiten de randstad

Per 1 juli is de SSHW de op één na duurste studentenhuisvester buiten de randstad. Alleen Groningen gaat Wageningen nog voor.

De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) behaalt deze positie doordat de stichting alle huren gelijktrekt naar het niveau van tachtig procent van de maximaal redelijke huurprijs. Dat betekent in de praktijk een huurverhoging tot tien procent voor 3800 van de 4500 Wageningse studentenkamers.
Uit vergelijking van de huurprijzen van elf universiteitssteden blijkt dat de huren buiten de randstad gemiddeld vijf tot vijftien procent onder die van Wageningen liggen. Groningen is juist vijf tot tien procent duurder. ,,Ik weet dat we niet de goedkoopste zijn, maar ook zeker niet de duurste'', reageert adjunct-directeur Jan Harkema van de SSHW. ,,In tegenstelling tot andere woningstichtingen hebben wij wel snel voor iedereen een kamer, zeker nu we de voorrangsregel hebben ingevoerd voor studenten die ver weg wonen.''
Woningcorporatie Stadswonen in Rotterdam biedt echter eerstejaarsstudenten een kamergarantie en vraagt maar 65 procent van de maximaal redelijke huurprijs. ,,Dat verbaast me. Toen wij in Rotterdam waren schrokken we van de hoge huren daar'', aldus Harkema.
De SSHW wil de huren verhogen omdat de stichting geld nodig heeft voor het bouwen van nieuwe studentencomplexen. Stichting Flat Overleg (SFO) voerde tweemaal actie tegen de voorgenomen huurverhoging. De belangenorganisatie is boos omdat zij vindt dat de SSHW te weinig naar alternatieve oplossingen heeft gezocht. Volgens de SFO had de SSHW hulp kunnen krijgen van woningcorporaties elders in het land die geld over hebben. Volgens Harkema is dat echter niet zo gemakkelijk als het lijkt. ,,Collega-coöperaties zijn er niet zo happig op om studentenflats te bouwen in steden waar zij niet bekend zijn.'' De SSHW wil wel de voorspellingen van de groei van Wageningen Universiteit goed in de gaten houden. Mochten er in de toekomst minder studenten naar Wageningen komen dan voorzien, dan kunnen de huren wellicht iets naar beneden.
De duurste steden om een kamer te huren zijn - naast Groningen – de randstadsteden Delft, Leiden, Utrecht en Amsterdam. Daar liggen de huren gemiddeld rond de 85 procent van de landelijke toegestane normhuur. Voor kamers op locaties in het centrum wordt vaak honderd procent gevraagd. Rotterdam en Tilburg hebben de goedkoopste studentenhuisvestingorganisaties. Daar betalen studenten slechts 65 procent van de maximaal toegestane huurprijs. Nijmegen is net klaar met het gelijktrekken van de huren. Ook daar is huren in de meeste gevallen goedkoper dan in Wageningen. Voor onzelfstandige kamers rekent de Nijmeegse studentenhuisvestingorganisatie 72 procent van de maximale huurprijs. Zelfstandige kamers zitten op 82 procent. Volgens Harkema heeft de Nijmeegse studentenhuisvester, SSHN ook plannen om de huren te verhogen. De SSHN ontkent dat.
Karin Smeets van de stichting studentenhuisvesting in Utrecht was verbaasd over de protesten in Wageningen. ,,Wij hebben de prijzen ook verhoogd om nieuwbouw te kunnen betalen. De huurdersorganisatie was daar juist voor.'' Harkema is wel tevreden met de hoge actiebereidheid van zijn klanten. ,,Het houdt ons scherp.'' | G.v.H.