Nieuws - 1 januari 1970

SSHW geeft platjesstrijd op

De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) heeft haar poging opgegeven om de platjes op Droevendaal mee te tellen in de huurprijs. Daarmee komt een einde aan bijna twee jaar gehakketak over regeltjes en geld.

Het voornemen om extra huur te gaan vragen voor de entresols in Droefkamers stamt al uit juni 2004. De bewoners tekenden destijds bezwaar aan bij de huurcommissie, die hen in april 2005 in het gelijk stelde. De platforms waren niet voorzien van een trapje en balustrade en mochten dus niet als woonoppervlakte worden meegeteld.
Na lang wikken en wegen besloot de SSHW de boel aan te passen. De stichting installeerde bij wijze van proef een trapje en balustrade in een van de kamers. De bewoners, verenigd in het ‘Platform platform’ lieten dat niet op zich zitten en stuurden er een gemeenteambtenaar op af. Die oordeelde begin februari dat de proefopstelling niet voldeed aan het bouwbesluit en dus niet mocht worden gebruikt als woon- of slaapruimte.
Deze week ontvangen de Droevendalers een brief waarin de SSHW laat weten definitief af te zien van het vragen van extra huur voor de platforms. De stichting benadrukt dat het gebruik van de platforms voor andere doeleinden dan opslag ‘geheel voor eigen risico’ van de huurder is.
‘Droefburgemeester’ Luc Steinbuch reageert verheugd. ‘We hadden nog wat plannetjes achter de hand, maar ik ben blij dat het zo is opgelost. Het wonen op Droevendaal is al best duur.’ Hij is het nooit eens geweest met de plannen van de SSHW, maar laat weten dat het overleg altijd goed is geweest. ‘Ze hebben het verder netjes aangepakt en ronden het nu ook netjes af. Ik heb er een goed gevoel bij.’ Platform platform is inmiddels opgeheven. / JH

Discussieer mee op wesp.wur.nl