Nieuws - 21 november 1996

SSHW en Droevendaal 65 voor de rechter

SSHW en Droevendaal 65 voor de rechter

De SSHW en barak 65 van Droevendaal ontmoetten elkaar op 14 november voor de Arnhemse rechtbankpresident. De SSHW wil de wrakke barak voor de winter slopen, maar de enige legale bewoner en de krakers willen pas vertrekken als de nieuwbouw van start gaat.


Het zaaltje in het spiksplinternieuwe gerechtsgebouw in Arnhem telt niet genoeg stoelen om alle belangstellenden plaats te bieden. De twee rechtszaken tussen de SSHW en de bewoners van de barak aan de Droevendaalsesteeg 65 hebben ruim 25 Droevendalers aangetrokken, meer dan de zeven die daadwerkelijk in het pand wonen. Schoorvoetend gaat de bode ermee akkoord dat, bij wijze van uitzondering, de stoeltjes worden versleept in het statige gebouw.

Wanneer iedereen eindelijk zit, stijgt rumoer op uit de zaal als een discussie ontstaat over het al dan niet op juiste wijze uitbrengen van de dagvaarding. Gezien het feit dat de SSHW niet precies weet wie er op nummer 65 woonachtig zijn, is formeel een anonieme dagvaarding vereist door middel van publicatie in een krant. Vormfoutje? Uit het feit dat een groot aantal van deze bewoners wel is verschenen, blijkt dat de bewoners wel degelijk op de hoogte zijn", aldus SSHW-raadsman mr H. ter Meulen. Er wordt geen probleem van gemaakt.

Het is niet de eerste keer dat de SSHW en bewoners van het 34 barakken tellende complex elkaar treffen voor de rechter. De Wageningse kantonrechter bepaalde eerder dat de laatste legale bewoner van barak 65 moet wijken voor de sloop. Hij krijgt vervangende woonruimte aangeboden en een vergoeding voor de verhuiskosten van driehonderd gulden. De bewoner, die momenteel in het buitenland verblijft, tekende hiertegen echter hoger beroep aan. Met dit kort geding wil hij afdwingen dat de SSHW de uitslag daarvan afwacht, alvorens tot ontruiming over te gaan.

Houtrot

Tijdens dezelfde zitting eist de SSHW op haar beurt dat de aanwezige krakers barak 65 verlaten. Daarna wil de stichting direct tot sloop overgaan. Barak 65 is gebouwd als noodvoorziening", stelt de raadsman van de SSHW. Dat die er nog staat, is uitsluitend het gevolg van gemeentelijk gedoogbeleid." Uit technisch onderzoek blijkt dat een opknapbeurt 60.082 gulden kost. De barak is zo slecht dat volgens de SSHW verdere exploitatie niet meer verantwoord is. Zo zijn de kozijnen en houten buitenwanden ernstig aangetast door houtrot.

De eigenaar van de barak, de LUW, kan het zich eigenlijk niet veroorloven zoiets in haar bestand te hebben." De SSHW heeft bovendien haast met de sloop van de barak vanwege de aanzuigende werking die er van uit zou gaan op onrechtmatige bewoners. De weigering van de bewoners de barak te verlaten is een tactiek om sloop zo lang mogelijk tegen te houden", aldus de SSHW-raadsman. De laatste legale bewoner dient daarbij als boegbeeld." De overige bewoners betalen geen huur. Dat vinden ze niet nodig, want de SSHW pleegt toch geen onderhoud meer aan de barak.

Er gaan foto's rond in de rechtszaal en de rechtbankpresident laat zich voorlichten over de gesloten landelijke woongemeenschap, het vele groen en het kleinvee dat er rondloopt. Klinkt heel aantrekkelijk", mompelt de president. Dat laatste wordt door de SSHW dan ook niet bestreden. Het landelijke karakter van Droevendaal zal door de nieuwbouw in ieder geval niet worden aangetast."

Fundament

Met die nieuwbouw zal echter niet voor medio 1997 worden begonnen, argumenteren de bewoners, die aangeven best bereid te zijn barak 65 te verlaten als het zover is. De SSHW toont niet aan dat sloop op dit moment noodzakelijk is", aldus hun advocaat. Sterker nog, het zou niet slim zijn om nu al te slopen. De SSHW wil het fundament van de barak opnieuw gebruiken voor de nieuwbouw, en na sloop valt het fundament ten prooi aan weer en wind. De fundering van een eerder gesloopte barak is overwoekerd door onkruid en vertoont scheuren, maar volgens de SSHW zien die fundamenten er nog prima uit.

Met de erbarmelijke toestand van barak 65 valt het ook wel mee, vinden de bewoners bij monde van hun advocaat: De vertrekken zijn goed leefbaar, het ziet er keurig uit van binnen. De toestand van de barak is geen directe noodzaak tot sloop. Anders had de gemeente het op grond van de Woningwet wel onbewoonbaar laten verklaren. De barakken leveren de SSHW weliswaar niets op, maar kosten ook geen geld. Die situatie verandert niet als nu wordt gesloopt. De barakken kunnen daarom best nog een paar maanden blijven staan."

Uitspraak op 21 november.