Nieuws - 19 mei 2010

SSG is slechts een middel

Vanochtend sprak de Raad van Bestuur over het nieuwe Strategisch Plan bij SSG. De Raad van Bestuur ziet SSG vooral als middel om technologie te vermarkten.

strategie-logo_beton_magritte.jpg
Het frustreert de onderzoekers van SSG dat ze niet voor volwaardig worden aangezien. Het bestuur stuurt steeds meer op nuttig onderzoek. 'Onderzoek voor de kat z'n kont moet je blijven doen', vindt ontwikkelingssocioloog Paul Hebinck. Fundamenteel onderzoek komt waarschijnlijk in het geding als er meer geld uit de markt gehaald moet worden.
Maar bestuurder Aalt Dijkhuizen ontkent dat. Hij vindt dat de eerste geldstroom dat soort onderzoek waarborgt. Toch ziet hij de sociale wetenschapper vooral als schakel tussen Wageningse technologen en de maatschappij, en niet als topwetenschapper in zijn eigen veld.
En andersom, zonder die schakel staan Wageningse technologen veel verder van de maatschappij af. Maar communicatiewetenschapper Cees Leeuwis merkte op dat er op de Leeuwenborch veel onbenutte expertise is voor het integreren van wetenschapsgebieden. Zo beklaagde filosoof Michiel Korthals zich erover dat hij niet de kans krijgt om ethiek te doceren bij de opleiding Biologie.

Clustering
Ook het samenvoegen van leerstoelgroepen boezemt angst in. De Leeuwenborch telt veel kleine leerstoelgroepen met uiteenlopende vakgebieden, zoals economie, bedrijfskunde, communicatie, recht en milieubeleid. De komende vier jaar worden die samengevoegd in zogenaamde clusters. Het bestaansrecht van al die kleine leerstoelgroepen is daardoor een onderwerp van discussie geworden. 'Het stimuleren van topgroepen gaat ten koste van kleinere groepen', meende econoom Ekko van Ierland. Hij vindt dat met name nieuwe kleine groepen ook steun verdienen. Rector Martin Kropff denkt juist dat een cluster van kleinere groepen makkelijker een kleine nieuwe groep zou kunnen adopteren.
Filosoof Korthals sprak zijn twijfels uit over samenwerking in het geven van onderwijs. 'Met een econoom samenwerken om een filosofie-vak te geven, dat lijkt mij niet wenselijk', zei hij. 'Ja, schoenmaker blijf bij je leest', werd er in de zaal geroepen.
 
Deze en volgende week gaat de Raad van Bestuur de organisatie in met haar strategische plannen voor 2011-2014. Resource doet van iedere bijeenkomst verslag.