Nieuws - 3 december 2015

SP wil experiment met democratische universiteit

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

De SP wil gaan experimenteren met democratisering in het hoger onderwijs. Dit moet duidelijk maken of verregaande inspraak van studenten en docenten een goed idee is, zegt Kamerlid Jasper van Dijk.

Foto credit

Van Dijk schreef een initiatiefnota over de toekomst van het hoger onderwijs, naar aanleiding van de wekenlange Maagdenhuisbezetting begin dit jaar. Kern van de boodschap: meer inspraak, minder vastgoedinvesteringen en geen blind ‘rendementsdenken’ meer. Hij krijgt van zijn collega-Kamerleden complimenten. ‘Het is een mooie prestatie’, zegt Roelof Bisschop (SGP), ‘al nodigt het stuk er ook toe uit om het er hardgrondig mee oneens te zijn.’ En zo denken wel meer Kamerleden erover.

Zo kijken rechtse partijen heel anders terug op de Maagdenhuisbezetting dan de SP. Zij zien vooral de schade die de bezetters veroorzaakten. Michel Rog (CDA) verwijt Van Dijk dat hij zich liet fotograferen in het Amsterdamse Maagdenhuis ‘in de met geweld opengebroken bestuurskamer van Louise Gunning, terwijl andere bezetters op de achtergrond in de persoonlijke paperassen van de bestuursvoorzitter zaten te snuffelen’. Pieter Duisenberg (VVD) vindt nog steeds dat de schade moet worden verhaald op de bezetters.

Van Dijk daagt zijn tegenstanders uit toch in te stemmen. ‘Een experiment kost niets’, zegt hij, ‘en het heeft grote voordelen voor mijn critici. Als het mislukt kunt u mij dat inwrijven, maar als het slaagt kan het navolging krijgen. Democratie is niet voor bange mensen.’ Voorwaarde is wel dat docenten en studenten zelf achter een experiment staan.

Dat experiment is helemaal niet nodig. Meer inspraak is gewoon een goede zaak, klaar
Paul van Meenen, Kamerlid voor D66

Maar juist D66, een van de grootste voorstanders van democratisering, ziet er weinig in. Kamerlid Paul van Meenen: ‘Eigenlijk vind ik het jammer dat er een experiment zou moeten komen. Mijn fractie zegt: dat experiment is helemaal niet nodig. Meer inspraak is gewoon een goede zaak, klaar.’ Hij wantrouwt de steun van Minister Bussemaker die in zijn optiek te weinig doet om de medezeggenschap te versterken. Van Meenen is bang dat het experiment, veranderingen juist zal vertragen.

In het verleden liet minister Bussemaker zich schamper uit over democratisering van het hoger onderwijs, maar intussen lijkt ze welwillender. Ze zal de Kamer een brief sturen met allerlei vormen van inspraak in het buitenland, zegt ze toe, en dan kan daarna bekeken worden of er hier belemmeringen zijn om met die vormen te experimenteren.

Wordt vervolgd. Begin volgend jaar praat de Kamer over versterking van de medezeggenschap in het hoger onderwijs.