Nieuws - 20 november 2008

SOCIAAL PLAN VOOR ICT’ERS VHL

De vakbonden hebben vorige week een akkoord bereikt met de directie van Van Hall Larenstein over een sociaal plan voor de reorganisatie van de afdeling ICT. Dertien medewerkers gaan een scholingstraject in.

Na moeizame onderhandelingen werden de bonden AOb, CNV, ABVAKABO FNV en UNIENFTO en de directie het eens in het derde overleg over het sociaal plan voor de ICT-reorganisatie waarbij 5,4 van de 9,9 voltijdbanen bij de hogeschool verdwijnen. Afspraken die in eerdere rondes werden gemaakt, werden afgeschoten door de vakbondsleden. Op 28 november leggen de vakbonden het nieuwe akkoord aan de leden voor.
In het akkoord staat dat de betrokken dertien medewerkers vanaf 1december een scholingstraject ingaan, waarbij intern en extern wordt gezocht naar andere functies. ‘Als dat goed gaat, lost het probleem zich vanzelf op’, zegt Roelf van der Ploeg, rayonbestuurder van de AOb.
Er komt wel ruimte bij Wageningen UR voor anderhalve voltijdbaan, maar voor de ICT’ers uit Leeuwarden is dat waarschijnlijk geen optie. In juni 2009 wordt bekeken of het traject succes heeft gehad. Zo niet, dan worden op 1 september de namen bekend gemaakt van degenen die ontslagen zullen worden.