Nieuws - 10 mei 2001

SAM helpt student met studieplanning

SAM helpt student met studieplanning

De studieadviesmachine (SAM) voor studenten Landinrichting is klaar. Afgelopen vrijdag presenteerden studieco?rdinator ir. Jan van Nieuwenhuijze en programmamaker Menno Isra?l het computerprogramma.

SAM adviseert studenten over hun studieplanning. Hij baseert zich daarbij op de vakken die een student al gevolgd heeft. Daar zoekt hij een vakkenpakket van een student bij die ooit een vergelijkbaar vakkenpakket had en al verder is in zijn studie. Dit vakkenpakket dient dan als advies.

De student kan aangeven welke vakken hij interessant vond en wat hij nog zoekt, zoals een collegevak of een practicum. SAM bevat ook het roosterboekje, meningen van studenten over vakken en de behaalde punten.

Eerstejaars Landinrichter Famke Bakker vindt het vooral makkelijk dat alle studieinformatie op SAM te vinden is. "Zo krijg je een idee van hoe je de studie kunt inrichten en ben je niet afhankelijk van de studieco?rdinator." Ze betwijfelt echter of het programma geschikte vakken kan uitzoeken op basis van de ingevoerde gegevens.

Als het een succes wordt, kan SAM zich ontwikkelen tot studieadviesmachine voor alle Wageningse studenten en voor andere universiteiten. | S.L.