Nieuws - 1 januari 1970

Rutte verduidelijkt titulatuurkeuze

Afgestudeerden van hbo-opleidingen die veel aandacht aan onderzoek besteden kunnen als het aan staatssecretaris Rutte ligt titels krijgen met de wetenschappelijke toevoegingen ‘of arts’ en ‘of science’. Wel moet de afstudeerrichting op het diploma worden vermeld. Daarmee volgt Rutte adviesorgaan AWT en accreditatievereniging NVAO.

Hoewel dit voorstel al in de vorige week verstuurde conceptversie van Ruttes hoger onderwijswet WHOO staat, koos de staatssecretaris er toch voor om zijn voorstel in een brief nog eens apart te motiveren. De gradendiscussie ligt in de Tweede Kamer namelijk erg gevoelig. Eind vorig jaar vond een Kamermeerderheid immers dat de toevoegingen voorbehouden moesten blijven aan de universiteiten.
Rutte gaat vooralsnog tegen die wens in, omdat hogescholen qua internationale vergelijkbaarheid in het nauw komen als ze geen graden mogen voeren. Maar daar tegenover staat de angst dat de grenzen in het binaire onderwijsstelsel vervagen als hogescholen graden kunnen voeren. De staatssecretaris probeert dit te ondervangen door op hbo-diploma’s behalve de toevoeging ook de vermelding van het vakgebied te verplichten. Bij universitaire diploma’s hoeft dat niet, zodat er een duidelijk verschil is. Echter, volgens universiteitenkoepel VSNU is het vermelden van de studierichting of het vakgebied bij sommige universiteiten wel degelijk gebruik. Daarom is de organisatie tegen het plan van de staatssecretaris. / HOP