Nieuws - 1 januari 1970

Rutte: studiestaker vermindert budget universiteit

Het kabinet wil dat hogescholen en universiteiten voortaan alles op alles zetten om hun studenten goed onderwijs te bieden. Slagen ze daar niet in, dan zullen ze dat direct in hun budget merken. Maar ook aan de studenten worden zwaardere eisen gesteld. Ze moeten sneller afstuderen, al mogen ze in ruil daarvoor wel meer bijlenen.

Staatssecretaris Rutte heeft zijn langverwachte voorstel voor een meer vraaggestuurd bekostigingssysteem naar de Tweede Kamer gestuurd. Wordt het aanvaard, dan hebben de studenten vanaf 2007 een budgettaire sleutelpositie. Weliswaar zullen de opleidingen net als nu geld krijgen voor iedere student die ze binnenhalen, het grote verschil is dat ze dit geld weer snel kwijtraken als ze onvoldoende kwaliteit leveren en hun studenten tussentijds afhaken. Die kunnen hun 'leerrechten' namelijk verzilveren bij een andere opleiding of instelling die beter op hun wensen inspeelt.
Drs Paul Deneer van de stafafdeling Onderwijs heeft nog geen idee wat de gevolgen voor Wageningen Universiteit zullen zijn. Volgens hem roept het nieuwe stelsel vooralsnog meer vragen op dan dat het antwoorden biedt. Ook vindt hij het vreemd dat er met geen woord over buitenlandse studenten wordt gerept, terwijl staatssecretaris Rutte eerder nog met ambitieuze voorstellen voor internationalisering kwam. 'Volgens mij hebben we een schizofrene staatssecretaris, of heeft hij twee clubs onder hem die niet met elkaar praten. Het is erg onduidelijk’, aldus Deneer.
Het Sectorbestuur Onderwijsmarkt kwam deze week met het rapport Per saldo, waarin zij becijfert dat het hoger onderwijs er de komende jaren netto op achteruitgaat. De onderzoekers hebben daarvoor de onderwijsbegroting doorgerekend en daarbij ook inflatie en andere factoren meegenomen. Hieruit blijkt dat universiteiten per student acht procent minder te besteden krijgen, ondanks het voornemen van het kabinet om meer te investeren in hoger onderwijs. / HOP, JH