Nieuws - 1 januari 1970

Rutte ‘naïef over medezeggenschap'

Staatssecretaris Mark Rutte werkt keihard aan een nieuwe wet op het hoger onderwijs die de hogescholen en universiteiten zo min mogelijk regels oplegt. De bewindsman heeft haast. Zijn nieuwe bekostigingsstelsel voor het hoger onderwijs heeft hij probleemloos door de Tweede Kamer geloodst. De medezeggenschap van studenten is de volgende horde. Was Rutte ooit van plan om in de wet te volstaan met de zin ‘er is inspraak’, inmiddels ziet hij in dat de positie van de student wel wat zwaarder moet worden verankerd.

Het moet voor een liberaal een vreemde gewaarwording zijn om een wet te schrijven waarin het recht op inspraak zo scherp moet worden geformuleerd. Is het hoger onderwijs zo onvolwassen?
'Ik geloof niet dat het onvolwassenheid is. Wel moet je constateren dat colleges van bestuur erg dominant kunnen zijn als het gaat om het doordrukken van bepaalde beslissingen. Tegelijkertijd ben ik misschien wat naïef geweest over de machtspositie van studenten. Ik zie nu ook wel in dat hun positie lang niet altijd gelijkwaardig is ten opzichte van een bestuur. Dus zeg ik: daar moeten we in de wet wat mee doen. '

Behalve medezeggenschap pleiten de studenten voor een goede regeling die meer inzicht moet geven in de kwaliteit en de rendementen van opleidingen.
'Het klinkt natuurlijk mooi, maar hoe ver ga je? Volgens mij moet je er voor zorgen dat een student de juiste studie kiest. Dan moet hij weten hoe die studie zich precies verhoudt tot andere opleidingen, zonder dat dat nou meteen tot ranking hoeft te leiden.'

Veel universitaire bachelors kunnen doorstromen naar de masteropleiding zonder dat ze hun bacheloropleiding hebben voltooid. Dat kan funest zijn voor het tweede keuzemoment. Studenten kiezen uit angst voor tijdgebrek de makkelijke weg van de doorstroommaster en al helemaal niet voor een master in het buitenland.
'Toch vind ik het wel erg heftig om een student toegang tot de doorstroommaster te weigeren als hij een of twee studiepunten mist. Ik ben geneigd om daar enige ruimte te laten, al besef ik dat ik me dan op een hellend vlak begeef. Verbieden lijkt me wat cru, maar ik denk wel dat er afspraken moeten worden gemaakt over de bandbreedte. Want iemand die in de masterfase nog tien studiepunten van de bachelor mist, heeft al een behoorlijke achterstand. Instellingen hebben de plicht om studeerbare opleidingen aan te bieden en daar worden ze compromisloos op afgerekend.' / HOP