Nieuws - 1 januari 1970

Russische delegatie bezoekt Alterra

Een hoge delegatie onder leiding van de minister van Industrie van de bosrijke republiek Komi in het uiterste Noordoosten van Europees Rusland, bezocht vorige week Nederland. De Russen zoeken mogelijkheden voor het exporteren van hout zonder de biodiversiteit van het unieke taigawoud te schaden.

Tijdens een rondreis door Nederland werden de mogelijkheden voor houtexport vanuit de republiek Komi naar West-Europa afgetast. Daarbij was speciale aandacht voor de vorderingen van het PRISM-project, waaraan Alterra meewerkt. In dit Pechora River Basin Integrated System Managementproject werken Nederlandse onderzoekers samen met collega’s van het Institute of Biology in het Russische Syktyvkar om te komen tot een slim gebruik en beheer van de natuurlijke hulpbronnen in het stroomgebied van de Pechora-rivier. Onderzoekers van Alterra nemen hierbij de ontwikkeling van een biodiversiteits- en landgebruiksmodel voor hun rekening.
‘Het stroomgebied van de Pechora is uniek’, zegt dr Bas Pedroli, projectleider van het PRISM-project bij Alterra. ‘In oppervlak is het zelfs nog groter dan dat van de Rijn. Bovendien is het de enige Europese rivier die tot nu toe vrijwel volledig onaangetast is gebleven. Er is bijvoorbeeld maar één brug, een spoorbrug. De grootste stad in de omgeving is alleen per auto bereikbaar als de moerassen bevroren zijn.’
De afgelopen twee jaar hebben medewerkers van Alterra met hun Russische collega’s de biodiversiteit in het stroomgebied vastgelegd. Het stroomgebied is niet zozeer soortenrijk, maar de soorten die er voorkomen zijn wel in enorme aantallen aanwezig. Zo is de delta een belangrijk broedgebied voor grote populaties zwanen, eenden en ganzen, die overigens voor een belangrijk deel overwinteren in Nederland.
‘Bos heeft in onze republiek naast een ecologisch ook een economisch belang’, stelt minister Nikolai Gerasimov. ‘Een kwart van onze inkomsten komt uit bosexploitatie. Het PRSIM-project is voor ons belangrijk omdat het de effecten van bosgebruik in beeld brengt en ons helpt om de grenzen te bepalen van wat wel en niet verstandig is.’ Bescherming van het gebied is volgens Gerasimov niet alleen het gevolg van internationale druk. ‘Onder onze eigen bevolking is ook een sterke stroming om het bos met rust te laten. Zo’n zes miljoen hectare in Komi is beschermd gebied en in de gebieden waar wel gekapt wordt, kiezen we voor houtcertificering. We vervullen daarbij een voortrekkers rol in Rusland, bijna de helft van al het Russische gecertificeerde hout komt uit Komi.’ / GvM