Nieuws - 7 juni 2007

Rund kan duinkonijn vervangen

In de Nederlandse duinen grazen bijna geen konijnen meer. Gelukkig kunnen runderen net zo goed zorgen dat de soortenrijke vegetatie niet wordt overgroeid. Als er dan ook nog wordt gemaaid en geplagd ligt er zelfs een rooskleurige toekomst voor de biodiversiteit in duinvalleien.

39_nieuws.jpg
Sinds het aantal konijnen in de duinen dramatisch is gedaald zetten natuurbeheerders runderen in om het duingebied te begrazen. Onderzoekers van Alterra, Adviesbureau voor Bryologie en Lichenologie en Rijksuniversiteit Groningen volgden 33 jaar op verschillende percelen op Vlieland de ontwikkeling van de vegetatie in duinvalleien. Natuurbeheerders willen voorkomen dat de soortenrijke natte duinvalleien uitgroeien tot soortenarm struweel. Door het gebied extensief door runderen te laten begrazen lukt dat goed, merkten de onderzoekers.
Naast het inzetten van runderen bevelen de onderzoekers aan om op gezette tijden te maaien op de vlakkere delen van duinvalleien. Verder zijn veel plantensoorten in duinvalleien pioniers, en daarvoor zijn meer drastische maatregelen nodig, zoals het plaggen van de duinbodem. Deze combinatie van beheer wordt al in Vlieland toegepast, en belooft volgens de onderzoekers een rooskleurige toekomst voor de soortenrijke duinvalleien. / Martin Woestenburg - foto Ruben Smit