Nieuws - 31 oktober 2002

Ruimte

Ruimte

"Het management van universiteiten moet erop gericht zijn om academici de ruimte te geven om de wetenschap verder te ontwikkelen", zegt prof. Ken Giller, de nieuwe hoogleraar Plantaardige Productiesystemen. "Niet om ons op te zadelen met een oneindige stroom papierwerk."

Giller, voorheen hoogleraar op de universiteit van Zimbabwe, vertelde tijdens zijn inaugurele rede dat de decentralisatie in Wageningen voor hoogleraren verkeerd heeft uitgepakt. "Op Wageningen Universiteit worden hoogleraren gezien als tamelijk onbelangrijk middenkader. Dat heeft me teleurgesteld." Hoogleraren moeten allerlei persoonlijke en financi?le problemen van hun staf oplossen, terwijl ze toch bijna niets te zeggen hebben over de manier waarop het universitaire beleid allerlei kostenposten in de hand werkt. "De verwachting is dat we beleid uitvoeren waarover we formeel mogen meediscussi?ren, maar over de uitvoering is al van tevoren besloten", aldus Giller. Ken Giller is de opvolger van prof. Rudy Rabbinge. Hij is beroemd geworden door zijn onderzoek naar het belang van vlinderbloemigen voor de Afrikaanse landbouw, omdat die stikstof in de bodem opslaan. | J.T/W.K.

Zie ook pagina 4: In search of the middle ground.