Nieuws - 6 mei 2004

Ruim vierhonderd banen weg bij DLO

Bij de instituten verdwijnen de komende drie jaar ruim vierhonderd banen, met name bij het praktijkonderzoek en bij de instituten Alterra en Plant Research International. Ook bij staf en ondersteuning zullen relatief veel banen verdwijnen. De raad van bestuur wil gedwongen ontslagen vermijden.

Dat blijkt uit het plan ‘Focus 2006’dat de raad van bestuur vorige week donderdag heeft vastgesteld. Hoofdoorzaak van de banenreductie is dat het ministerie van LNV onverwacht structureel 15 miljoen euro minder aan onderzoek uitbesteedt. Daarnaast komt de open aanbesteding van LNV, van 10 miljoen euro, traag van de grond. Ook het bedrijfsleven is zuiniger met het verstrekken van opdrachten. waardoor de totale tegenvaller oploopt tot 39 miljoen.
Nieuwe opdrachten binnenhalen uit het buitenland - twee jaar geleden hoopte DLO nog op twintig procent omzetgroei op de internationale markt - is op korte termijn niet mogelijk. ‘Omzetbehoud met een lichte plus is meer realistisch en daarvoor zal alles uit de kast moeten’, aldus de nota. Ook bij het binnenhalen van geld uit onderzoeksfondsen zoals Bsik en het zesde kaderprogramma van de Europese Unie, stuit DLO op moeilijkheden. De instituten zijn zeer succesvol geweest bij het binnenhalen van projecten, maar hebben het moeilijk om voldoende eigen geld te vinden om het onderzoek ook uit te voeren. De onderzoeksfondsen betalen slechts een deel van het onderzoek, DLO moet zelf vaak de helft of meer van de kosten dragen en de instituten hebben voor die zogenaamde contrafinanciering slechts een beperkt budget.
Omdat extra omzet niet in zicht is, ontkomt DLO volgens de raad van bestuur niet aan bezuinigingen. Omdat er vorig jaar al structureel 13 miljoen is bespaard moeten de instituten de komende jaren zo’n 25 miljoen per jaar besparen. De raad van bestuur denkt dat te kunnen doen door 275 banen in het onderzoek en 175 banen in staf en ondersteuning te schrappen. Daarnaast wordt een groei van 30 banen voorzien in ‘nieuwe markten’. De overheadkosten moeten daardoor afnemen van ruim twintig procent nu, naar vijftien.
Waar de banen precies zullen verdwijnen is nog niet duidelijk omdat nog niet alle plannen van de betrokken instituten zijn goedgekeurd. Het plan voor het praktijkonderzoek veehouderij is al wel bekend gemaakt. Daar verdwijnen 50 arbeidsplaatsen (zie pag 3: ASG sluit vier praktijkcentra in Lelystad). De kenniseenheid Plant had al eerder bekendgemaakt flink te gaan snijden in het aantal arbeidsplaatsen. Door ‘Focus 2006’ krijgt de kenniseenheid geld van de raad van bestuur voor het uitvoeren van die plannen, waardoor Plant geld overhoudt voor nieuwe investeringen.
De raad van bestuur wil een formele reorganisatie bij DLO vermijden omdat die vanwege de ontslagregelingen ‘peperduur’ - naar schatting 70 miljoen euro – zou uitpakken en de organisatie zou verlammen. Een geleidelijke aanpak is goedkoper, maar de raad van bestuur sluit niet uit dat harder wordt ingegrepen als de gewenste bezuinigingen niet worden gehaald. Een werkgroep onder leiding van Kees van Ast zal het plan uitwerken en de voortgang in de gaten houden. Voor de reorganisatie heeft de raad van bestuur eenmalig 25 miljoen euro gereserveerd, onder andere bedoeld voor individuele afvloeiingsregelingen.
De raad van bestuur heeft haar plan ‘Focus 2006’ vorige week besproken met de raad van toezicht. Die heeft het plan goedgekeurd. De ondernemingsraad en de vakbonden zijn op de hoogte gesteld van de plannen. Half mei zullen die het plan bespreken. | K.V.