Nieuws - 1 januari 1970

Ruim dertig medewerkers proefcentrum op zoek naar nieuwe baan

Als gevolg van teruglopende onderzoeksvragen verdwijnen de komende vier jaar bij het Plantkundig Proefcentrum Wageningen 34 medewerkers. Hiermee wordt het aantal kasmedewerkers bij de kenniseenheid Plant bijna gehalveerd ten opzichte van 2003. Een rondgang leert dat de medewerkers het hoofd niet laten hangen, ook al is de onzekerheid groot.

Het Plantkundig Proefcentrum Wageningen (PPW) bemant en verzorgt kassen en proefpercelen voor gewaskundig en proeftechnisch onderzoek en onderwijs verspreid over Wageningen en omstreken. Het proefcentrum ontstond in het najaar van 2003 uit de samenvoeging van Proefbedrijf Plant van Plant Research International en het universitaire proefbedrijf Unifarm.
De tekorten die ervoor zorgen dat 34 medewerkers moeten vertrekken kwamen niet als een verrassing. Twee jaar geleden werd al duidelijk dat de omzet ging dalen, vertelt hoofd PPW dr Dolf Straathof. ,,De bestedingen van het ministerie van LNV en externe klanten liepen terug.’’ Ook binnen Wageningen was door een verschuiving naar meer laboratoriumonderzoek en deskstudies minder vraag naar kas- en veldproeven.
Hoe groot het financiële tekort is wil Straathof niet zeggen, maar in ieder geval zo groot dat de komende jaren 34 van de nu 96 medewerkers naar ander werk worden begeleid en het aantal kasfaciliteiten krimpt. ,,Het is de bedoeling dat PPW in 2008 volledig op De Haaff zit, op het Born-complex. In 2006 verdwijnen de kassen op de Dreijen, de Haarweg en de Binnenhaven, met uitzondering van Kortenoord. Dat verdwijnt in 2008.’’
De directie van kenniseenheid Plant heeft met de ondernemingsraad van de kenniseenheid een convenant gesloten om werknemers naar een nieuwe baan te begeleiden. ,,We willen dit op een nette manier oplossen’’, aldus PPW-hoofd Straathof. Daarom zullen de komende tijd met alle medewerkers, inclusief het management, gesprekken worden gevoerd over loopbaan- en ontwikkelingswensen. Het verschil met een reorganisatie is dat er geen herplaatsingskandidaten worden aangewezen. Wel worden voor de begeleiding naar ander werk dezelfde middelen uitgetrokken.
De medewerkers zijn de afgelopen weken geïnformeerd over de inkrimping van de organisatie. Een rondgang leert dat het voor de meesten niet als een verrassing kwam. Proeftechnisch medewerker Ronald Jansen, die 23 jaar bij het proefbedrijf werkt, zag de afgelopen jaren minder studenten de kas inkomen en wist van bezuinigingen op leerstoelgroepen. Hij probeert de positieve gevolgen van de inkrimping te zien. ,,Misschien is het tijd dat ik een schop onder mijn kont krijg en eens moet nadenken over een andere baan.’’
Zijn collega Maarten Peters viel het toch wel wat koud op het dak. ,,Ik werk hier pas een paar jaar en dacht hier voor de rest van mijn leven te zitten.’’ Henk Vleeming, die in de buitendienst zit, zegt overspoeld te worden met advertenties waarop hij zou moeten solliciteren. ,,Maar misschien moet het management ook eens meer energie steken in het binnenhalen van werk en klantgericht gaan werken.’’
Vele medewerkers werken al meer dan 25 jaar bij een proefbedrijf. Ze vragen zich daarom af of er genoeg mensen vrijwillig zullen vertrekken. ,,Ik ben bang dat het toch op een reorganisatie uitdraait omdat mensen het hier naar hun zin hebben en bang zijn de stap te zetten’’, aldus Bert Essenstam, die met 18 dienstjaren tot de jongeren behoort. Op een reorganisatie in overleg met de bonden, met aanwijzing van herplaatsingskandidaten en volgens het last-in-first-out-principe, zit niemand te wachten. ,,Dan wordt het een sterfhuisconstructie’’, verwacht Peters. De directie kan in overleg met de ondernemingsraad tijdens halfjaarlijkse evaluaties wel alsnog tot reorganisatie besluiten als de werk-naar-werk-aanpak onvoldoende uitstroom oplevert.
De meesten, waaronder PPW-hoofd Straathof, verwachten dat de beste mensen het eerst zullen vertrekken. Straathof: ,,Sommigen zijn bijvoorbeeld bij onze klanten zeer in trek. Voor de blijvers betekent het meer mogelijkheden om door te groeien, maar misschien ook dat ze meer taken moeten oppakken om de vertrekkenden op te vangen.’’ | Y.d.H.