Nieuws - 25 mei 2010

Ruim dertig kandidaten voor Studentenraad

Het is weer sexy om in de Studentenraad te zitten. Studenten hebben de keus uit 34 kandidaten. De verkiezingen zijn vandaag begonnen.

foto_veste.jpg
De laatste jaren waren er zo weinig studenten die de Studentenraad in wilden dat er geen verkiezingen nodig waren. Maar opeens is de medezeggenschap weer sexy. VeSte, een van de twee fracties in de Studentenraad, heeft 28 kandidaten weten te strikken. ‘Daarvan zijn er 18 lijstduwers. Allemaal mensen die ons het afgelopen jaar gesteund hebben en inhoudelijk met ons meedenken', vertelt Kees van der Ark, die nu in de Studentenraad zit namens VeSte.
De overige tien kandidaten, waaronder één Chinese student, willen graag de raad in. Zoals lijsttrekker Erwin Hofman, derdejaars Economie en beleid. Erwin: ‘Ik wil graag studenten vertegenwoordigen en me inzetten voor de rechten van studenten. Het is leuk om een jaar ervaring op te doen op een ander gebied. Het sluit ook aan bij mijn studie.' Bovendien spreekt de filosofie van VeSte hem aan. ‘Het is de fractie voor actieve studenten.'
Vertrouwen
VeSte is ontstaan toen studentenverenigingen Ceres, KSV en SSR-W de handen ineen sloegen. Volgens Kees vertaalt die achtergrond zich in de werkwijze. ‘Wij zijn niet achterdochtig, maar gaan ervan uit dat de universiteit ook het beste wil voor de studenten.'
Afgelopen jaar heeft VeSte flink aan de weg getimmerd. De fractie heeft aangedrongen op uitbreiding van sportcentrum de Bongerd en oplossingen gezocht voor het kamertekort. Samen met de Wageningse Studenten Organisatie (WSO) en de Progressieve Studenten Fraktie (PSF), de andere fractie in de Studentenraad, werd er actie gevoerd tegen de korte kerstvakantie.
Studiedruk
VeSte bezet op dit moment zeven van de twaalf zetels in de raad. Van oudsher was de PSF het grootst, maar dat is de afgelopen drie jaar anders. De PSF kampte dit jaar ook nog met interne problemen. Twee van de vijf PSF-ers gingen verder als onafhankelijke raadsleden. ‘Ze hadden een andere visie op samenwerking', verklaart Suzanna van der Meer van de PSF.
De PSF heeft nu zes kandidaten, twee Nederlandse en vier Chinese studenten. Volgens Suzanna is de druk op studenten om snel af te studeren de afgelopen jaren erg groot. ‘Mogelijk wordt dat meer gevoeld door de achterban van de PSF. Die studenten kunnen zich een extra jaar misschien moeilijker permitteren.'
Zowel de PSF als VeSte vindt studentenhuisvesting en de kwaliteit van het onderwijs belangrijk. VeSte richt de blik ook op de eetfaciliteiten voor studenten en op de onderwijsgebouwen. De PSF heeft internationalisering hoog op de agenda staan en wil dat er een apart onafhankelijk blad voor de universiteit komt. ‘Wij willen een magazine over studenten en medewerkers van de universiteit en de relevante wetenschappelijke ontwikkelingen', legt Suzanna uit.
Stemmen kan nog tot en met 1 juni via http://csa.wur.nl