Nieuws - 24 oktober 2014

Ruim 100 WUR’ers trappen in virusmail

tekst:
Rob Ramaker

De IT-afdeling heeft afgelopen weken ruim honderd met virus besmette computers gewist en opnieuw geïnstalleerd. Gebruikers meenden een fotobijlage te openen, maar het bijgevoegde programmaatje bevatte een virus.

Maandag begint de actieweek informatieveiligheid. Het motto: Think before you click.

Een flink aantal WUR’ers kreeg eind september mail van een onbekend adres. Hierin schreef een zekere Emily simpelweg “my new photo ;)” en sloot een bestand bij. Een knipogende emoticon impliceerde dat het mogelijk om pikant beeldmateriaal ging. Hoewel de computer bij het openen een waarschuwing gaf, startten ruim honderd gebruikers het programmaatje toch. Een virus infecteerde hun computer die geheel moest worden gewist.

Een illustratief incident, zegt Raoul Vernède, security manager bij FB-IT. Medewerkers en studenten van Wageningen UR zijn deels nog te naïef over digitale veiligheid. Zo toonde een test van FB-IT eerder dit jaar aan dat een phishing mail, die ‘vissen’ naar wachtwoorden, 1 op de 5 medewerkers om de tuin leidde. ‘Daarmee vorm je niet alleen een risico voor jezelf, maar ook voor collega’s,’ zegt Vernède. Hij wil vooral voorkomen dat privacy- en concurrentiegevoelige informatie op straat belanden.

Vergrendel je pc wanneer je weggaat, denk voor je klikt en laat niemand meekijken als je je wachtwoord intikt.
Raoul Vernède

Gelukkig ontvangen medewerkers en studenten slechts incidenteel kwaadwillende mail. Filters houden dagelijks bijna 90 procent van alle inkomende post tegen. Het meeste hiervan is spam, maar een fractie bevat virussen.

Komende week organiseert FB-IT een bewustwordingscampagne voor online veiligheid. Medewerkers en studenten krijgen praktische tips om niet het slachtoffer te worden van cybercrime. ‘Het gaat hierbij echt om simpele zaken,’ zegt Vernède. ‘Vergrendel je pc wanneer je weggaat, denk voor je klikt en laat niemand meekijken als je je wachtwoord intikt.’ In verschillende gebouwen op de Wageningse campus zijn openbare workshops. Bovendien kun je naar lezingen, filmvertoningen en online kun je kennis testen in een serious game.