Nieuws - 1 januari 1970

Ruilverkaveling nodig in China

De landbouwgrond van China bestaat grotendeels uit heel kleine akkertjes. Ruilverkaveling is nodig wil China meekunnen in de vaart der volkeren, zegt een Chinese onderzoekster.

Boeren in China hebben gemiddeld maar een halve hectare, en die is ook nog eens verdeeld over gemiddeld zes veldjes. Deze minuscule veldjes zijn alleen met smalle voetpaden met elkaar verbonden, waardoor er geen machines gebruikt kunnen worden. ‘Als boeren moderner willen gaan boeren, moeten ze hun land herverkavelen’, zegt de Chinese onderzoekster dr. Tan Shuhao.
De econome zegt dat de fragmentatie van land vooral veroorzaakt wordt door een groeiende bevolking en het egalitaire principe dat de overheid volgt bij het verdelen van land onder de boeren. ‘Vroeger hadden mensen niet altijd genoeg te eten en toen was dat principe van gelijke verdeling erg belangrijk’, zegt Tan. ‘Maar tegenwoordig is er genoeg eten en zijn de inkomens gestegen doordat de economie het beter doet. Nu is hetzelfde egalitaire principe een belemmering voor ontwikkeling geworden.’
Grotere akkers zouden ervoor zorgen dat minder land verloren gaat aan de aarden wallen rondom de akkers. Ook de productiekosten zouden lager zijn door minder vervoer tussen de akkertjes. En de technische efficiëntie zou groter worden omdat de velden makkelijker te bewerken zijn. Bovendien zou ruilverkaveling letterlijk de weg effenen voor modernisering van de landbouw, omdat het land daardoor toegankelijk wordt voor landbouwmachines. Niet alleen om te ploegen, maar ook voor het vervoer van mest naar de akkers. Dat is de reden dat volgens Tan een herverkaveling ook de bodemvruchtbaarheid zou verbeteren.
‘Nu we lid zijn geworden van de Wereldhandelsorganisatie, zouden we onze velden in overeenstemming moeten brengen met moderne landbouw. Want anders kunnen we niet concurreren op de wereldmarkt.’ Tan beveelt aan om het land op een andere manier onder boeren te verdelen. En om boeren toe te staan om het gebruiksrecht van land te verhandelen, wat ruilverkaveling mogelijk maakt. Bovendien zou het goed zijn als er meer industrie komt in de rurale gebieden. Dat levert werkgelegenheid buiten de landbouw op, waardoor de hoeveelheid land per boer toeneemt. / JT

Dr. Tan Shuhao promoveerde op 6 september bij prof. Arie Kuyvenhoven, hoogleraar Ontwikkelingseconomie.