Nieuws - 19 juni 2015

Ruerd Ruben terug in Wageningen

tekst:
Joris Tielens

Ontwikkelingseconoom Ruerd Ruben (1954) is terug op zijn oude stek. Ruim twee weken geleden is hij aangesteld als buitengewoon hoogleraar Impact analyse gericht op voedselzekerheid bij de leerstoelgroep Ontwikkelingseconomie.

Elf jaar geleden verruilde Ruben De Wageningse universiteit voor die van Nijmegen. Uiteindelijk kwam hij via het ministerie van Buitenlandse Zaken (directeur OIB) vorig jaar bij het LEI terecht als programmaleider van het internationale onderzoek. Hij gaat zich als hoogleraar in Wageningen bezighouden met de ontwikkeling en evaluatie van methodes voor impact assessment.

Waarom eigenlijk weggegaan uit politiek Den Haag?

Toezicht houden moet je niet al te lang doen, je maakt er weinig vrienden mee. En ik werd gevraagd door het LEI. Het is erg leuk om weer meer tijd aan coaching en training van jongere onderzoekers te besteden.

Wat zijn je plannen als buitengewoon hoogleraar? 

Het gaat om het meten van het effect van prikkels op het gedrag van bedrijven, of van het beleid van overheden op het gebied van voedselzekerheid. Wat werkt? Het gaat bij voedselzekerheid niet alleen om voedselproductie, maar om de combinatie productie én consumptie. Wat mensen kopen van hun geld kan even belangrijk zijn als de snelheid waarin de bevolking groeit. Ook verwerking na de oogst en de organisatie van de keten zijn belangrijk. Hetzelfde geldt voor de contracten die boeren hebben met handelaren.

In Wageningen ligt nog steeds veel nadruk op de productie en op de techniek. Het gaat niet alleen om technische mogelijkheden, maar ook of die geaccepteerd en uitgevoerd kunnen worden. Je kan voedsel over de wereld verslepen omdat het elders goedkoper verbouwd kan worden. Maar willen we dat ook en is het ook het efficiëntst voor de wereld als geheel?’  

Je gaat discussies organiseren? 

Jazeker. Ik wil onderzoekers en studenten uit verschillende hoeken met elkaar verbinden, maar er mag ook best meer discussie komen in Wageningen. Tussen economen op micro- en macroniveau en tussen ecologen, technici, maatschappijwetenschappers, voedingsdeskundigen. Wat vinden we van overheidssteun voor landbouwbeleid of van handelsakkoorden op gebied van landbouw? Wat doen we met de vraag waarom er minder armoede in de wereld is, maar niet minder honger? Wageningers mogen zich duidelijker uitspreken.  

Je coördineert veel internationaal onderzoek. Hoe gaat het daarmee? 

Goed. In de afgelopen jaren heeft het CDI (Centre for Development Innovation) zich sterk ontwikkeld en de relaties tussen universiteit en DLO op dit gebied zijn goed. Wel kan Wageningen nog meer aan beleidsondersteuning voor overheden en landbouworganisaties in ontwikkelingslanden doen, en iets minder focussen op individuele bedrijven. Ik coördineer een WUR-breed programma over voedselzekerheid en voeding. De leerstoel werkt daarbij integrerend tussen alle kenniseenheden. Daarnaast komen er grote programma’s aan. Op verzoek van de minister heb ik bijgedragen aan het recente partnerschap tussen Nederland en de Wereldbank over voedselzekerheid. En de CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research) komt in 2017 met een nieuwe ronde. Om daar aan mee te doen, wordt het steeds belangrijker om de relevantie voor ontwikkeling aan te tonen. Impact meten dus!In een notendop

Ruerd Ruben studeerde en promoveerde aan de VU en werkte aan landbouwontwikkeling in Midden Amerika. Bij terugkomst in Nederland begin jaren negentig ging hij aan de slag bij de leerstoelgroep ontwikkelingseconomie in Wageningen. Negen jaar geleden vertrok hij om hoogleraar ontwikkelingsstudies te worden in Nijmegen. Uiteindelijk kwam hij terecht in Den Haag om de ministers scherp te houden als directeur van de inspectiedienst van Buitenlandse Zaken. Een jaar geleden trad hij in dienst van het LEI en per 1 juni als buitengewoon hoogleraar in Wageningen.