Nieuws - 30 november 2006

Rottweilerbaasjes gezocht

Gedragsonderzoek bij honden is niet eenvoudig. Dierwetenschappers kunnen niet zomaar een groep honden bij elkaar zetten en bestuderen, zoals ze dat bij varkens of kippen wel doen. Daarom worden er voor een onderzoek naar gehoorzaamheid, agressie en angst bij honden nu rottweilerbaasjes gezocht die willen meewerken aan een enquête.

148_nieuws.jpg
Verschillende agressieve hondenrassen kregen een paar jaar geleden te maken met een fok- en houdverbod van het ministerie van LNV. Tegenwoordig geldt dat verbod alleen nog voor pitbullterriërs. De koepelorganisatie van hondenclubs, de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, paste de fokreglementen voor vijf andere omstreden rassen aan. Een pup krijgt volgens de nieuwe regels alleen een stamboom als zijn ouders voldoende scoren op de MAG-test. Die moet vaststellen of een hond maatschappelijk aanvaardbaar gedrag vertoont.
Deze test is echter nog niet wetenschappelijk onderbouwd. ‘We gaan nu kijken of er objectieve criteria zijn om het testen van rashonden op maatschappelijk aanvaardbaar gedrag in het fokreglement op te nemen’, vertelt gedragsbiologe drs. Joanne van der Borg van de leerstoelgroep Ethologie. ‘We doen een meting naar het gedrag van rottweilers in Nederland om te kijken of honden zonder stamboom inderdaad angstiger en agressiever zijn dan honden met.’
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied wil de resultaten gebruiken voor de onderbouwing van het bestaande beleid. De Nederlandse Club voor Rottweilers wil graag meewerken. ‘Veel leden vragen zich toch af waarom de test voor het ene ras wel, en voor het andere ras niet verplicht is’, aldus Van der Borg.
Rottweilereigenaren die mee willen werken aan het onderzoek, kunnen een enquête invullen op
www.dierenwetenschap.com.
Deze methode wordt vaker gebruikt bij hondenonderzoek en levert meestal veel respons op. ‘Voor een nog lopend onderzoek naar poep eten bij honden hebben we 2700 bruikbare reacties binnengekregen. Het is natuurlijk geen aselecte steekproef, maar als de aantallen voldoende groot zijn kun je toch behoorlijk wat uitspraken doen, en bijvoorbeeld twee groepen vergelijken’, aldus Van der Borg.
Mensen zonder internet kunnen overigens ook een papieren vragenlijst krijgen. Een studente van Wageningen Universiteit voert het onderzoek uit in het kader van een afstudeervak.