Nieuws - 8 november 2007

Rottweiler met stamboom is braver

1503_nieuws.jpg
Rottweilers met een stamboom zijn volgens hun baasjes minder angstig en agressief dan rottweilers zonder stamboom. Dat blijkt uit onderzoek dat gedragsbioloog drs. Joanne van der Borg en epidemioloog dr. Lisette Graat hebben gedaan in opdracht van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
Het verschil is waarschijnlijk het gevolg van een gedragstest die in Nederland verplicht is gesteld voor raszuivere rottweilers. Dieren die niet voor de gedragstest slagen, mogen namelijk niet gebruikt worden voor de fokkerij van raszuivere rottweilers.
De onderzoekers enquêteerden baasjes van 822 rottweilers met en zonder stamboom over het gedrag van hun honden. Uit de gegevens blijkt dat raszuivere rottweilers veel minder agressief zijn tegen vreemde mensen en honden. Van de raszuivere rottweilers vertoont 15,4 procent opvliegend gedrag, terwijl 25,1 procent van de lookalikes daar last van heeft. Angst voor vreemden, harde geluiden, druk verkeer of onweer komt bij raszuivere honden ook veel minder voor dan bij honden zonder stamboom: 3,2 procent tegenover 11,6 procent.
Uit de onderzoeksgegevens komt naar voren dat ‘de rottweilereigenaars het gedrag van hun honden door een roze bril bekijken’, zegt Van der Borg. Ze geven opvallend positieve antwoorden. ‘Dat komt mogelijk door de dreiging van een fok- en houdverbod in het verleden. Maar dat laat onverlet dat er verschil is tussen de stamboomhonden en de honden zonder stamboom.’
Van der Borg kan de mate van angst en agressie niet vergelijken met andere hondenrassen, omdat daarvan geen vergelijkbare gegevens bekend zijn. Het ligt wel in de bedoeling daar nader onderzoek naar te doen. / Jan Braakman

Wageningse onderzoekers enquêteerden baasjes van 822 rottweilers met en zonder stamboom over het gedrag van hun honden.