Organisatie - 22 februari 2018

Roos Vonk

tekst:
Guido Camps
2

Tweede Kamerlid Thierry Baudet en NOS-weerman Gerrit Hiemstra hebben het aan de stok gehad over klimaatverandering. Baudet daagde Hiemstra uit voor een debat om de zaak te beslechten.

Guido Camps (34) is dierenarts en postdoc bij Humane Voeding. Hij houdt van bakken, bijen houden en bijzondere dieren.
Guido Camps (34) is dierenarts en postdoc bij Humane Voeding. Hij houdt van bakken, bijen houden en bijzondere dieren.

Hiemstra weigerde met de redenering: 'In de wetenschap heb je altijd discussie. Maar juist bij klimaatverandering is de gangbare wetenschap zeer eensgezind. Echter, de semiwetenschappelijke klimaatkwakzalvers beweren het tegendeel en krijgen onevenredig veel ruimte in de media.’

Ik heb veel debatten gevoerd en ook debattraining aan studenten gegeven, en Hiemstra gaat in zijn redenering voorbij aan de eerste regel van het debat: je doel is niet de andere partij te overtuigen, maar het publiek. Juist daarom zou ik dit debat toejuichen. Hoe mooi zou een academisch debat met wetenschappelijke argumenten zijn. Ik zou in ieder geval kijken. Of we het nu peerreview noemen of een discussie: een stevig debat is de enige manier die we hebben om een idee te testen. Hiemstra lijkt nu, wellicht onterecht, angstig om zijn ideeën te verdedigen.

Laten we onze ideeën over de intensieve dierhouderij bij elkaar te testen.

Ik hoop juist op meer discussie. In een tijd van fake news moeten juist wetenschappers keihard het debat aangaan. Zo kunnen slimme mensen hun ideeën bij andere slimme mensen testen. Dat zou ik zelf ook nuttig vinden. De Nijmeegse hoogleraar en activist Roos Vonk vergeleek intensieve veehouderij met de holocaust en riep dierenartsen op om meer het belang van het dier te dienen. Als voedingskundige en dierenarts nodig ik haar bij deze uit voor een debat: laten we onze ideeën over de intensieve dierhouderij bij elkaar te testen. Wellicht stop ik na afloop met vlees eten. Ik hoop dat ze dit leest.

Re:acties 2

  • Roos Vonk

    Beste Guido, ik vond het heel terecht dat Hiemstra het debat weigerde, júist vanwege het publiek. Dat er debat wordt gevoerd over dit onderwerp is precies het doel van degenen die klimaatmaatregelen willen tegenhouden en de status quo willen handhaven: zo lang er discussie over is, lijkt het alsof er nog geen duidelijkheid is en lijkt dat een goede reden om nog geen maatregelen te nemen. De discussie zou moeten gaan over: wélke maatregelen nemen we. Ik zeg: stoppen met productie en consumptie van vlees, te beginnen met intensieve veehouderij. Zie bv. deze promotie vandaag: https://www.uu.nl/agenda/hoe-kan-de-mensheid-minder-water-voedsel-en-energie-gaan-gebruiken. Daarover ga ik graag in gesprek. Maar laten we het dan niet tot ons tweeën beperken, maar meer mensen uitnodigen, bv. andere WUR-onderzoekers, caring vets. Kunnen we misschien in Impulse terecht!

    Reageer
    • Guido Camps

      Beste Roos, Dank voor je snelle reactie. Impulse lijkt mij een uitstekende keus, en andere gasten lijkt me ook prima. Ik blijf het met je oneens dat Hiemstra het debat weigerde: als er geen discussie over de noodzaak van klimaatmaartregelen zijn moeten de argumenten van Baudet c.s. toch zo van tafel te vegen zijn? Ik ga even kijken wie dit kan helpen opzetten.


Re:ageer