Nieuws - 1 januari 1970

Roofmijten gaan laanbomen beschermen

De sector Bomen van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving gaat op een laanbomenkwekerij in Opheusden roofmijten uitzetten.

De medewerkers willen onderzoeken of plagen van bonespint en roestmijt met deze natuurlijke vijanden onder controle te houden zijn.
De komende maanden wordt om de drie weken via bladmonsters de ontwikkeling van roestmijt en spint op es, linde, esdoorn en haagbeuk gevolgd. De gebruikte roofmijt (Amblyseius andersoni) is gevonden in struikrozenteelt en overwintert gewoon buiten.De roofmijt is door de onderzoekers verder gekweekt voor toepassing als natuurlijke vijand in boomkwekerijgewassen. Het betrokken laanboombedrijf in Opheusden maakt deel uit van het Praktijknetwerk Telen met toekomst dat zich richt op de toepassing van een meer duurzame gewasbescherming en bemesting in de praktijk. | G.v.M.