Nieuws - 1 januari 1970

Roofmijt bestrijdt koolvlieg in radijs

Roofmijt bestrijdt koolvlieg in radijs

Roofmijt bestrijdt koolvlieg in radijs


Onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) in Naaldwijk
hebben ontdekt dat een bodemroofmijt twee belangrijke plagen in radijs kan
bedwingen. Om goed te gedijen heeft de roofmijt wel behoefte aan meer
organisch materiaal dan nu in de zanderige teeltgrond te vinden is.

Koolvlieg en stromijt kunnen voor ernstige schade zorgen bij radijsteelt
onder glas. Larven van de koolvliegen vreten radijsjes aan en stromijten
tasten de kiemplanten aan.
Met het verdwijnen van bodeminsecticiden moest worden gezocht naar andere
bestrijdingsmethoden. PPO-onderzoekers toonden aan dat bodemroofmijt
Hypoaspis miles invloed had op beide plagen. Overleving van de mijt hangt
af van de bodemsamenstelling. Ir Gerben Messelink van PPO: ,,Je vindt in
Nederland vooral veel telers in de duinstreken. De zandgrond maakt het
zaaien en oogsten makkelijk, maar er zitten weinig bodemorganismen in
waarmee predators zich kunnen voeden. Door compost van groenafval van
bermen en plantsoenendiensten door de grond te mengen ontstond meer
bodemleven, dat tegelijkertijd niet schadelijk was voor het gewas.’’
Literatuuronderzoek wees uit dat een zaadcoating ook perspectief biedt voor
de bestrijding van koolvlieg. De laag natuurlijke, afbreekbare stof om het
zaad wordt door de uitgroeiende plant opgenomen en doodt vervolgens
vretende larven. ,,Het middel wordt al gebruikt in de bloementeelt en wordt
mogelijk toegelaten in de groenteteelt. Het is niet schadelijk voor mensen,
planten en natuurlijke vijanden van de plaag’’, aldus Messelink.
Over drie weken worden bij een tuinder eerste praktijkproeven gedaan. In
zijn kas zullen onder meer verschillende bodemstrooisels worden getest. |
Y.d.H.