Nieuws - 28 juni 2001

Ronken

Ronken

"Het landbouwministerie is voor de cultuurhistorie wat een landbouwtractor is voor het verkeer: het maakt ronkende geluiden, houdt alles en iedereen op, maar wordt uiteindelijk links en rechts ingehaald." Dat schrijft de Utrechtse sociaal-geograaf en oud-medewerker van Alterra dr. Hans Renes in Geografie.

Volgens Renes faalt het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) compleet in zijn taak om het cultuurlandschap van Nederland te behouden en onderhouden. Het ministerie maakt wel ronkende geluiden met de publicatie van veel nota's, schrijft Renes, maar wordt qua beleid ingehaald door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) en Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM).

LNV werkt zelfs tegen, stelt Renes. LNV werkte het plan van OC&W om Schokland en de Beemster op de werelderfgoedlijst van Unesco te zetten zodanig tegen dat ze er nu niet op staan als cultuurlandschap, maar als respectievelijk archeologie en kunst. Nederland heeft dus volgens de offici?le VN-lijst geen beschermde landschappen. Net als Albani?, Bulgarije en Oekra?ne. | M.W.