Nieuws - 23 april 2020

Rondweg weer stapje dichterbij

tekst:
Roelof Kleis

Een rondweg lijkt de beste oplossing om de verkeersdrukte om de campus op te lossen. Dat blijkt uit de vrijgegeven MER-studie.

De rotonde bij de campus in coronatijd. © Roelof Kleis

Een route over en langs de randen van de campus kan ook in de nabij toekomst (2030) de verwachte drukte van en naar de snelweg het beste aan. Dat wil zeggen: in de spits is de extra reistijd minder dan de helft groter dan in de daluren. De provincie hanteert die reistijdnorm als strikte eis aan een oplossing voor de verkeersdrukte.

Flexibiliteit
Het alternatief voor een nieuwe rondweg, het verbeteren van de Mansholtlaan en Nijenoord Allee, haalt die norm net niet. In de avondspits zal het verkeer richting de snelweg dan nog steeds met vertragingen te maken krijgen. De opgepluste bestaande route heeft daarnaast volgens de verkeersdeskundigen nog een paar belangrijke nadelen. Eentje daarvan is dat bij calamiteiten het verkeer geen kant op kan. Een nieuwe campusroute biedt die flexibiliteit wel.

varianten rondweg.jpg

Een tweede nadeel aan de bestaande route is dat de fietsers van en naar de campus er weinig mee opschieten. De Nijenoord Allee is zonder een nieuwe rondweg in de toekomst moeilijk oversteekbaar. Met name bij de Churchillweg levert dat problemen op. Overigens is ook een campusroute niet optimaal. Bij groei van het verkeer na 2030  met nog eens 10 procent zal dan ook in de avondspits de reistijd niet aan de norm voldoen.  

Voor een route om de campus zijn zes varianten onder de loep genomen. De meest kansrijke zijn drie trajecten met een maximumsnelheid van 80 km/uur. De drie verschillen onderling met name in de manier waarop het Dassenbos wordt doorsneden en wordt aangehaakt op de Nijenoord Allee. De goedkoopste route is een weg die om het Dassenbos heen gaat en tussen Rikilt en de Dijkgraafflat naar de Nijenoord Allee voert. Dat traject kost 22 miljoen euro.

Opoffering natuur
De MER (milieueffectrapportage) heeft ook de milieugevolgen in kaart gebracht. In dat opzicht scoort een campusroute slecht. Een nieuwe rondweg betekent nieuw asfalt en dus opoffering van natuur en landschap. Maar veel van de negatieve gevolgen kunnen worden gecompenseerd met bijvoorbeeld nieuwe natuur. En een campusroute onderscheidt zich positief wat betreft geluidhinder: spreiding van het verkeer vermindert de hinder.

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken na de zomer bekend welke oplossing de voorkeur heeft. Het woord is nu eerste aan belanghebbenden, zoals omwonenden en natuurorganisaties. Uiteindelijk beslissen de provinciale politici. De bouw zal op zijn vroegst in 2023 van start gaan.