Nieuws - 23 juni 2017

Rondweg niet ten koste van stallen

tekst:
Roelof Kleis

Een rondweg om de campus mag niet ten koste gaan van de stallen van Carus. Wageningen University & Research zal niet akkoord gaan met zo’n tracé, heeft de raad van bestuur laten weten aan de gemeente.

Maquette van de campus. Op de voorgrond Rikilt. Daarachter op de plek van Starthub het geprojecteerde nieuwe onderwijsgebouw en in de verte de stallen van Carus. © Roelof Kleis

Het Wageningse college van burgemeester en wethouders zit met de door haarzelf voorgestelde rondweg in de maag. De weg loop langs de rand van woonwijk Noordwest en doorkruist op de campus het Dassenbosje. Natuurorganisaties en een deel van de bewoners van Noordwest is mordicus tegen zo’n weg die de bereikbaarheidsproblemen van Wageningen moet verminderen.

Verschuiving
Los van verzet uit de samenleving is er ook in de Wageningse gemeenteraad weinig steun voor de weg. Dat was reden voor verantwoordelijk wethouder Han ter Maat om met de raad van bestuur van WUR in gesprek te gaan over een mogelijke verschuiving van de route verder van Noordwest af. Met name collegepartijen GroenLinks en de Stadspartij zien in zo’n oplossing een mogelijk compromis om toch akkoord te gaan met een weg om de campus.

De oostkant van het Dassenbos met op de achtergrond de stallen van Carus
De oostkant van het Dassenbos met op de achtergrond de stallen van Carus

Maar die speelruimte is uiterst beperkt, blijkt uit een verslag van het overleg dat naar de raadsleden is gestuurd. Het tracé opschuiven in oostelijke richting betekent dat de weg dwars door bestaande proefvelden snijdt. Die worden daardoor volgens WUR minder bruikbaar. De weg op de campus om het Dassenbosje krullen is niet mogelijk zonder delen van de gebouwen van Carus te slopen.

10 miljoen
Het gaat hier om de gebouwen waar gedragsonderzoek naar katten en honden wordt gedaan, een onderzoeksstal en een koeienstal. Die gebouwen bestaan nog maar een jaar of vijf. Sloop en nieuwbouw kost volgens WUR op zeker tien miljoen euro. Volgens de RvB wegen die kosten zwaarder dan de natuurwaarden van het Dassenbosje. Bovendien staat Starthub, het gebouw voor starters, zo’n oostelijker route in de weg en is die plek in de toekomst mogelijk nodig voor een onderwijsgebouw.  

Toch gooit de RvB de deur niet helemaal in het slot. Enige verruiming van het ‘zoekgebied’ voor de rondweg is wel mogelijk, maar dan moet volgens WUR de bestaande route ook in de plannen worden betrokken. In een milieu-effectrapportage kan dan volgens de RvB een objectieve afweging plaatsvinden van de waarde van het Dassenbosje. De gemeenteraad van Wageningen besluit op maandag 3 juli over de ontwikkeling van een rondweg.