Organisatie - 23 juni 2017

Rondweg niet ten koste van stallen

tekst:
Roelof Kleis
7

Een rondweg om de campus mag niet ten koste gaan van de stallen van Carus. Wageningen University & Research zal niet akkoord gaan met zo’n tracé, heeft de raad van bestuur laten weten aan de gemeente.

Maquette van de campus. Op de voorgrond Rikilt. Daarachter op de plek van Starthub het geprojecteerde nieuwe onderwijsgebouw en in de verte de stallen van Carus. © Roelof Kleis

Het Wageningse college van burgemeester en wethouders zit met de door haarzelf voorgestelde rondweg in de maag. De weg loop langs de rand van woonwijk Noordwest en doorkruist op de campus het Dassenbosje. Natuurorganisaties en een deel van de bewoners van Noordwest is mordicus tegen zo’n weg die de bereikbaarheidsproblemen van Wageningen moet verminderen.

Verschuiving
Los van verzet uit de samenleving is er ook in de Wageningse gemeenteraad weinig steun voor de weg. Dat was reden voor verantwoordelijk wethouder Han ter Maat om met de raad van bestuur van WUR in gesprek te gaan over een mogelijke verschuiving van de route verder van Noordwest af. Met name collegepartijen GroenLinks en de Stadspartij zien in zo’n oplossing een mogelijk compromis om toch akkoord te gaan met een weg om de campus.

De oostkant van het Dassenbos met op de achtergrond de stallen van Carus
De oostkant van het Dassenbos met op de achtergrond de stallen van Carus

Maar die speelruimte is uiterst beperkt, blijkt uit een verslag van het overleg dat naar de raadsleden is gestuurd. Het tracé opschuiven in oostelijke richting betekent dat de weg dwars door bestaande proefvelden snijdt. Die worden daardoor volgens WUR minder bruikbaar. De weg op de campus om het Dassenbosje krullen is niet mogelijk zonder delen van de gebouwen van Carus te slopen.

10 miljoen
Het gaat hier om de gebouwen waar gedragsonderzoek naar katten en honden wordt gedaan, een onderzoeksstal en een koeienstal. Die gebouwen bestaan nog maar een jaar of vijf. Sloop en nieuwbouw kost volgens WUR op zeker tien miljoen euro. Volgens de RvB wegen die kosten zwaarder dan de natuurwaarden van het Dassenbosje. Bovendien staat Starthub, het gebouw voor starters, zo’n oostelijker route in de weg en is die plek in de toekomst mogelijk nodig voor een onderwijsgebouw.  

Toch gooit de RvB de deur niet helemaal in het slot. Enige verruiming van het ‘zoekgebied’ voor de rondweg is wel mogelijk, maar dan moet volgens WUR de bestaande route ook in de plannen worden betrokken. In een milieu-effectrapportage kan dan volgens de RvB een objectieve afweging plaatsvinden van de waarde van het Dassenbosje. De gemeenteraad van Wageningen besluit op maandag 3 juli over de ontwikkeling van een rondweg.

Re:acties 7

 • Bert

  De WUR krijgt terug wat het zaait. De jarenlange roep om meer autoasfalt bij de provincie bedreigt nu haar eigen campus en gebouwen.

  Het is opvallend hoe men zonder enige visie gebouwen rondstrooit op het terrein. Tijdelijke prefab gebouwtjes naast het Dassenbos zijn plots beoogde nieuwbouwlocaties voor toekomstige starthubs.

  Verkeer dat moet de overheid maar regelen en betalen. Dat men zelf veel kan doen om autoverkeer te beperken en fiets en OV te stimuleren wordt door hofnar Vink steeds weggehoond. Er lijkt niemand bij de WUR verantwoordelijkheid te nemen om bereikbaarheid op een toekomstgerichte manier aan te pakken. Eigen gebouwen moeten slopen is vreselijk, het vernietigen van het landschap en natuur in haar directe omgeving kan de WUR-top blijkbaar niets schelen.

  Net zo min als de leefbaarheid voor haar naast buren in Noordwest, waar veel wur-medewerkers nu nog met veel plezier wonen. De monumentale boerderij aan de Kielekampsteeg moet worden gesloopt voor rondje campus, daar heb ik de RvB niet over gehoord...

  De houding van de WUR staat zeker in dit dossier volkomen haaks op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit heeft niets te maken met quality of life.

  Ik hoop dat het hele besluitvormingsproces vastloopt in dit variantenfuik en partijen tot inkeer komen om op een andere, duurzamere manier werk maken van een aantrekkelijke, groene, woon-, werk en leefomgeving. Laten ze ook eindelijk rekening houden met planet en people.

  Een laatste noodkreet aan Louise Fresco, Thijs Breuking, Han ter Maat, Conny Bieze en andere verantwoordelijken om te stoppen met deze waanzin.
  Reageer
 • Renaat

  Rondweg ook niet ten koste van boerderij De Born, anno 1872

  In de plannen is 1 miljoen uitgetrokken voor de onteigening en sloop van het oude boerderijtje 'De Born', Kielekampsteeg 1. Het is erkend als gemeentelijk monument en is naamgever voor de Bornsesteeg en het gebied.

  Strikt genomen is de sloop niet nodig, zeggen de planners van Haskoning, maar als je een 80 km/h profiel aanlegt over de Kielekampsteeg, is het krap an (om het geluid onder de 52 dB te houden).

  De argumenten die de non-sense van het Rondje Campus aantonen stapelen zich: erfgoed De Born, ecologische verbindingszone, provinciaal stiltegebied, patrijzen in de berm, een 14e eeuwse kade in het Dassenbos, een Gordiaans kruispunt aan de Mondriaanlaan en nu als klap op de vuurpijl, Forum II, een nieuwe onderwijstoren pal aan de provinciale snelweg en busbaan. Als naam suggereer ik Bio-Asphalt, want dat krijgt de snelweg natuurlijk ook. Rijkt tenminste groen.

  Reageer
 • Ruud

  Het zou belachelijk zijn om überhaupt een weg aan te leggen, dus stallen slopen zou helemaal geen gespreksonderwerp mogen zijn.
  Na de mislukkingen 'busbaan' en WePod lijkt de realiteitszin nog steeds niet aanwezig en stevenen we af op een volgende mislukking.
  Hedendaagse problemen, voor zover er al sprake van is problemen, oplossen met methodes uit de vorige eeuw, verder komen de bestuurders helaas niet.
  Het is te zot voor woorden dat in geen enkel plan de Campus via de westkant wordt ontsloten! We laten al het verkeer uit het westen dat op de Campus moet zijn de Campus via de oostkant binnen (en er ook weer uit). Zo krijgen we de wegen wel vol. De drukte wordt overigens vooral veroorzaakt door noord<-->zuid verkeer en niet door oost<-->west verkeer.
  De oplossing:
  De noordelijke inprikker goed inregelen (d.w.z.verkeerlichten nu wel goed afstellen) een westelijke ontsluiting (tot voor Actio) van de Campus over de busbaan. Hier mogen alleen mensen die op de campus werken gebruik van maken (zetten we camera's voor in om te controleren op basis van kenteken. Eenvoudig en snel in te voeren.
  Hierdoor komt er voldoende 'lucht' op de Mansholtlaan/Nijenoord Allee (Diedenweg blijft het probleem) en wordt de stem van de andere (klein qua omvang) leden van de W12 (of hoe heet die lobbyclub voor de rondweg?) ook gehoord.

  Reageer
 • SW

  Op de recente bijeenkomst in het gemeentehuis op 11 mei jl. Een buurtgenoot van mij vroeg een van de deskundigen of in de berekeningen al planschade was meegenomen. Ja, WUR had al aangegeven planschade te gaan claimen bij bepaalde plannen, zo begrepen wij. Toen werd gevraagd naar eventuele planschade voor aanwonende bewoners, bleef het stil. WUR is/wordt de veroorzaker van veel verkeer waarover het gaat. Realiseert de RvB zich dat wel? En waar is dat groene imago van de WUR? Er werden op die avond ook resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de natuurwaarde van het Dassenbos. Dat loog er niet om. En de RvB veegt die resultaten zo van tafel! Hoeveel kwaliteit is er überhaupt overgelaten van de EHS over de Campus? En ik vraag me af waarom de WUR de Campus zo voortvarend heeft volgepland en ook al heeft bebouwd op strategische plaatsen, terwijl men wist dat het probleem van de bereikbaarheid niet opgelost was. Nu is het plan van de Ruggengraat extra duur geworden want dezelfde WUR stelt dat er extra maatregelen moeten worden genomen om plan Ruggengraat 2.0 acceptabel te maken. Mijn hoop is dat de grote spelers in Wageningen offers gaan brengen om het probleem op te lossen in plaats van dat individuele burgers de dupe worden.

  Reageer
 • Henk

  Wageningen UR! Huisstijlpolitie!

  Reageer
 • Fietskonijn

  Meer aanbod van asfalt = meer vraag naar asfalt. Effectief zal de rondweg het probleem alleen weer een stukje verder verplaatsen. Dan kan de volgende ronde van de infralobby beginnen. Dik cashen zo'n model!

  Begrijpelijk dat de WUR geen gebouwen wil opofferen, alhoewel ik het statement dat de natuurwaarden minder dan 10 miljoen waard zouden zijn vind getuigen van een typische Excel-manager mentaliteit. Je vergelijkt hier twee totaal verschillende waarden, één daravan is zo uit te rekenen, de ander laat zich moeilijk vertalen naar Euro's. Waarom dan het statement niet beperken tot "deze optie levert een flinke kostenpost voor de WUR op die weer uit een ander potje moet worden opgevuld." Nu geeft de WUR weer voer voor critici die de organisatie al vaker van hypocrysie omtrent het groenbeleid heeft beticht...

  Door het bereikbaarsheidsprobleem als feit met maar één mogelijke oplossingsrichting (asfalt) te presenteren wordt het debat tevens volledig gepolariseerd. Iedereen graaft zich volledig in: WUR vs Noordwest vs Tarthorst vs Milieu-tegenpartijen etc. Waarom wordt er niet eens gekeken naar de oorzaken van de drukte? Een piekeffect door een combinatie van sluipverkeer tussen de snelwegen en extra lokaal verkeer door het ontbreken van een parkeerbeleid van de WUR. Nou ja, de strategie lijkt dus om alle infrastructuur op piekbelasting te ontwerpen.

  Daarnaast: een drielaags parkeergarage MIDDEN op de campus? Euhm, wie heeft bedacht dat het slim is om al die auto's tot zo ongeveer in de collegezalen/kantoortuin te laten komen? Waarom niet die parkeerplaats bij Radix opheffen en verplaatsen naar de rand van de campus? Oh wacht, daar staan al gebouwen van de industrie en de noordelijke onsluiting is toch al gerealiseerd.

  Reageer
  • fret

   Amai bent u het konijn van de sarcastische opmerkingen??

 • ries

  eindeloos verhaal dit, de enige oplossing is een rondweg vanaf Bennekom geheel om noordwest en nieuw kortenoord heen en dan uitkomend bij de gamma, klaar de 1e 50 jaar.

  Reageer

Re:ageer