Nieuws - 28 september 2017

Rondje campus is onafwendbaar

tekst:
Roelof Kleis

Een rondweg om de campus is onafwendbaar. Provinciale Staten gaven gisteren ruim steun aan het voornemen met een inpassingsplan zo’n weg mogelijk te maken.

© Guy Ackermans

Met dat besluit wordt de Wageningse politiek buitenspel gezet. Het is nu de provincie die aan de knoppen draait. Uitgangspunt daarbij is een weg mogelijk te maken die doorgaand verkeer leidt van de stoplichten bij Bennekom langs de wijk Noordwest, door het Dassenbos naar de Nijenoordallee. Daarmee krijgt de Wageningse raad datgene waar het zich al jaren fel tegen verzet.

Voortgang
Maar volgens Gedeputeerde Staten kan het niet anders. De provincie wil tempo maken met het oplossen van het bereikbaarheidsprobleem van Wageningen en de campus. De keuze die de Wageningse gemeenteraad voor de zomer maakte voor een weg dwars over de campus en om het Dassenbos heen frustreert volgens GS de voortgang. Zo’n weg is onhaalbaar omdat WUR niet wil en belemmert de ontwikkelingsmogelijkheden van
de campus.

De coalitie (VVD, CDA, PvdA en D66) en de SGP steunt het ingrijpen van GS. Maar wel onder voorwaarden. Zo moeten er compenserende groene maatregelen komen om  de negatieve impact van de weg op Noordwest, het milieu en de natuur te verminderen. Ook moet worden gestreefd naar een zo groot mogelijk draagvlak voor de nieuwe weg bij de
gemeente en alle betrokkenen. Dat is de kern van een motie van de coalitie en SGP die werd aangenomen.

Mobiliteitsconvenant
In de motie wordt er ook voor gepleit om alternatieve vormen van vervoer, zoals de fiets, het openbaar vervoer en samenreizen te stimuleren. De Staten willen daartoe aansluiten bij de wens van de gemeente Wageningen om samen met omringende gemeenten een mobiliteitsconvenant af te sluiten. De ondernemersvereniging van Wageningen heeft al aangekondigd dat mobiliteit komend jaar speerpunt van beleid wordt.

De route van de nieuwe rondweg ligt niet bij voorbaat vast. Uitgangspunt is de route door het Dassenbos. Maar ook de wens van de Wageningse raad wordt onderzocht om de weg om het bosje en verder van Noordwest te leggen. Een milieu-effectrapportage moet de gevolgen van beide alternatieven voor de omgeving in kaart brengen. Voordat het zover is komt er eerst nog een notitie, waarin precies wordt vastgelegd wat de mer-studie precies omvat.

rondweg nog lang niet rond