Nieuws - 24 januari 2002

Rondje Roggenplaat verjaagt zeehonden

Rondje Roggenplaat verjaagt zeehonden

De zeehondenpopulatie in Zeeland is erg fragiel. Watersporters mogen daarom van de zeehondenonderzoekers van Alterra niet van Burghsluis langs Neeltje Jans een rondje Roggenplaat varen.

De watersporters hadden protest aangetekend tegen de afsluiting van de Oliegeul in het kader van de Natuurbeschermingswet, omdat de haven van Burghsluis nu alleen nog maar via een doodlopende geul te bereiken is. De Oliegeul ligt midden in een van de drie belangrijkste vestigingsplaatsen voor zeehonden in Zeeland. De geul werd afgesloten omdat de Nederlandse overheid ook in Zeeland een levensvatbare zeehondenpopulatie wil, en rust wil cre?ren voor drachtige vrouwtjes.

Dr Peter Reijnders en drs Sophie Brasseur van Alterra Texel voeren met hulp van Watersportvereniging Burghsluis op proef met zeil- en motorboten door de Oliegeul. Ongeveer de helft van de zeehonden trok hierdoor weg. En ze bleven weg, merkten de onderzoekers. Genoeg verstoring om te concluderen dat de recreatievaart niet welkom is in de Oliegeul.

Dat heeft volgens Reijnders van doen met de zeer fragiele zeehondenpopulatie in Zeeland. In tegenstelling tot in de Waddenzee, waar de populatie meer dan vijftien procent per jaar groeit, groeit de Zeeuwse populatie nauwelijks. "Er zitten er nu honderd, honderdvijftig", vertelt Reijnders. "Dat kunnen er zeker duizend zijn."

De belangrijkste reden dat de zeehonden het in Zeeland zo slecht doen, is dat ze er nauwelijks jongen werpen en grootbrengen. Er zitten in het voorjaar wel veel zeehonden in de Oosterschelde, de Westerschelde en de buitendelta van Zeeland, maar in de zomer trekken ze weg. Vreemd, vindt Reijnders, want in vergelijkbare getijdengebieden als de Waddenzee is juist in de zomer de populatie het grootst.

Als er helemaal niets gebeurt aan de zeehonden in Zeeland duurt het volgens de onderzoekers nog 22 jaar voor er een levensvatbare populatie van ongeveer vijfhonderd dieren is. De beste remedie om te zorgen dan drachtige vrouwtjes niet wegtrekken is volgens Reijnders rust. Maar ook als de Zeeuwse delta optimaal voor zeehonden wordt beheerd, zal het nog acht jaar duren eer de zeehondenpopulatie op peil is. | M.W.