Nieuws - 30 januari 2015

Rondje Campus lonkt

Heeft Wageningen UR een nieuwe rondweg om de campus nodig? Strikt genomen niet, blijkt uit verkeersstudies van de provincie. Het fileleed is ook anders op te lossen. Toch is zo’n rondweg een aanlokkelijk perspectief.

Vriend en vijand zijn het over één ding eens, als het over het verkeer van en naar de campus gaat: zo kan het niet langer. Daar hoef je geen verkeerskundige voor te zijn. Dagelijks zorgen de ochtend- en avondspits voor lange rijen stilstaand of langzaam voortschuivend blik op de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee. Dat is al jaren zo en zal zonder drastisch ingrijpen niet veranderen, blijkt uit de studies die de provincie eind vorig jaar openbaar maakte.

Om een indruk te geven: in 2030 zullen in de ochtendspits per uur zevenhonderd auto’s bij Atlas de campus op willen. Dat zijn er driehonderd meer dan nu. Daarbij is uitgegaan van de ontwikkeling van de campus met bedrijvigheid, zoals die nu is voorzien. De reistijd in de ochtendspits vanuit het noorden (de snelweg) naar de campus wordt drie keer langer. Om ’s avonds de campus weer af te komen is twee keer zoveel tijd nodig als nu. De huidige rotonde bij Atlas kan de drukte niet aan. De files vanaf de snelweg zullen ’s ochtends oplopen tot een lengte van anderhalve kilometer. In de avonduren staat het verkeer op de campus zelf vast op de Droevendaalsesteeg en Bronland.

Rondje campus

Aan de drukte op de Mansholtlaan is tamelijk eenvoudig wat te doen: de huidige sluiproute via de Bornsesteeg opwaarderen tot een echte ontsluiting. Die (tijdelijke) oplossing is al voor dit jaar ingepland. Deze nieuwe noordelijke ontsluiting haalt volgens de verkeerskundigen van Haskoning/DHV de druk op de Mansholtlaan tijdelijk weg. Maar niet volledig. Files op de campus zelf en dan met name in de avondspits blijven. En voor de drukte op de Nijenoord Allee heeft de noordelijke ontsluiting helemaal geen betekenis. Daarvoor is meer nodig. Een groot aantal alternatieven zijn daar- bij de revue gepasseerd. Van een grote rondweg om Noordwest en Kortenoord heen tot een weg dwars over de campus. En van een kleinere rondweg (Rondje Campus) tot het uitbreiden van de huidige wegen.

Van al die opties zijn de meeste afgeserveerd als niet realistisch. Het Rondje Campus en de uitbreiding van de bestaande wegen zijn verder uitgewerkt. Beide alternatieven lossen de verkeerskundige problemen op, maar de gevolgen zijn aanzienlijk. Vooral voor Wageningen UR en de buren van Noordwest.

Uitbreiding van de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee is op het oog het minst ingrijpend. Beide wegen worden verbreed naar 2x2 rijstroken. De rotonde bij Atlas wordt vervangen door stoplichten (met een tunnel voor de fietsers) of een ongelijkvloerse rotonde met een tunnelbak voor het doorgaande verkeer op de Mansholtlaan . De tijdelijke ontsluiting via de Bornsesteeg komt dan te vervallen.

Een betere doorstroming op de Mansholtlaan betekent extra verkeer op de Nijenoord Allee. De oversteek bij de Bornsesteeg moet daarom drastisch anders. Dagelijks steken hier duizenden fietsers de weg over van en naar de campus. De provincie stelt daarom hier eenzelfde ongelijkvloerse rotonde voor als op de Mansholtlaan.

Tegenstand  bewoners

Het grootste voordeel van deze aanpassingen is dat er geen nieuwe wegen hoeven te worden aangelegd. Alleen extra rijstroken op bestaande routes. Er wordt geen landschap doorsneden of natuur opgeofferd. Daarentegen blijft de ontsluiting van Wageningen aan de noordkant volledig afhankelijk van maar één route. Op dat punt biedt het Rondje Campus meer perspectief. Een rondweg om de campus zorgt ervoor dat het verkeer zich verdeelt over twee routes. De campus krijgt in dat plan liefst drie ontsluitingen: de huidige bij Atlas, een noordelijke via de Bornsesteeg en een westelijke bij het Rikilt. Er komen geen rijstroken bij op de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee en de bestaande rotonde bij Atlas kan blijven. Het (fiets)probleem bij de Bornsesteeg kan worden opgelost met een ongelijkvloerse rotonde, maar strikt nodig is dat niet want er is veel minder verkeer op de Nijenoord Allee.

Het Rondje Campus is voor Wageningen UR zonder twijfel de meest optimale oplossing. De campus is uit alle windrichtingen zonder omrijden bereikbaar. De nieuwe weg kan bovendien op eigen grond worden aangelegd, zo nodig op een flinke afstand van de wijk Noordwest. Uit de voorlopige ramingen blijkt bovendien dat een rondweg veruit de goedkoopste oplossing is. Maar het Rondje Campus is daarmee nog geen gelopen koers. Een deel van de bewoners van Noordwest is fel tegen een nieuwe weg in het Binnenveld. Ook de Wageningse politiek staat huiverig tegenover nieuwe wegen als het ook anders kan. De raad van bestuur van Wageningen UR houdt voorlopig (wijselijk) haar kruit droog en wil nog geen standpunt naar buiten brengen.

Tot eind december kon het publiek reageren op de studies van de provincie. De resultaten worden binnenkort gepresenteerd op een informatieavond. Daarna gaan de plannen de politieke molen in.

Oversteken

Oversteken bij de Bornsesteeg is een crime. Tellingen in september vorig jaar wezen uit dat er in het drukste kwartiertje fietsspits (08.15-08.30 uur) liefst 467 fietsers overstaken vanaf de Churchillweg. Dat is exclusief de fietsers die aan de verkeerde kant en dus tegen het verkeer in overstaken. Eén op de acht fietsers reed door rood. Dagelijks passeren hier (beide richtingen opgeteld) zesduizend fietsers. Dat maakt de Bornsesteeg tot een van de drukste fietspaden van ons land. Overigens, ook de oversteken naar de campus in het westen (Rooseveltweg, 4000 fietsers) en het oosten (Droevendaalsesteeg, 2000 fietsers) zijn druk. Een ongelijkvloerse rotonde (fietsers bovenlangs, doorgaand autoverkeer Nijenoord Allee in tunnelbak) is voor de fietsers de meest optimale en veilige oplossing. Als het Rondje Campus er komt is een eenvoudige verbreding van de fietspaden op het kruispunt ook afdoende, omdat er de helft minder verkeer op de weg is.

Fietsen

Lossen de files op als meer collega’s de fiets pakken naar het werk? Waarschijnlijk niet. Zes van de tien collega’s fietsen nu al naar de campus, blijkt uit onderzoek twee jaar geleden. Dat is twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde. Twee van de drie collega’s woont op minder dan vijftien kilometer van het werk. Veertig procent op minder dan zeven en een halve kilometer. De afgelopen twee jaar zijn diverse acties gehouden om de fiets te promoten. Uit deze pilots blijkt dat de meeste winst valt te halen uit de ondersteuning van de e-fiets en scooter. Er zijn diverse oplaadpunten aangelegd. In de loop van dit jaar rijdt de HOV-bus over de campus.