Organisatie - 30 januari 2015

Rondje Campus lonkt

9

Heeft Wageningen UR een nieuwe rondweg om de campus nodig? Strikt genomen niet, blijkt uit verkeersstudies van de provincie. Het fileleed is ook anders op te lossen. Toch is zo’n rondweg een aanlokkelijk perspectief.

Vriend en vijand zijn het over één ding eens, als het over het verkeer van en naar de campus gaat: zo kan het niet langer. Daar hoef je geen verkeerskundige voor te zijn. Dagelijks zorgen de ochtend- en avondspits voor lange rijen stilstaand of langzaam voortschuivend blik op de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee. Dat is al jaren zo en zal zonder drastisch ingrijpen niet veranderen, blijkt uit de studies die de provincie eind vorig jaar openbaar maakte.

Om een indruk te geven: in 2030 zullen in de ochtendspits per uur zevenhonderd auto’s bij Atlas de campus op willen. Dat zijn er driehonderd meer dan nu. Daarbij is uitgegaan van de ontwikkeling van de campus met bedrijvigheid, zoals die nu is voorzien. De reistijd in de ochtendspits vanuit het noorden (de snelweg) naar de campus wordt drie keer langer. Om ’s avonds de campus weer af te komen is twee keer zoveel tijd nodig als nu. De huidige rotonde bij Atlas kan de drukte niet aan. De files vanaf de snelweg zullen ’s ochtends oplopen tot een lengte van anderhalve kilometer. In de avonduren staat het verkeer op de campus zelf vast op de Droevendaalsesteeg en Bronland.

Rondje campus

Aan de drukte op de Mansholtlaan is tamelijk eenvoudig wat te doen: de huidige sluiproute via de Bornsesteeg opwaarderen tot een echte ontsluiting. Die (tijdelijke) oplossing is al voor dit jaar ingepland. Deze nieuwe noordelijke ontsluiting haalt volgens de verkeerskundigen van Haskoning/DHV de druk op de Mansholtlaan tijdelijk weg. Maar niet volledig. Files op de campus zelf en dan met name in de avondspits blijven. En voor de drukte op de Nijenoord Allee heeft de noordelijke ontsluiting helemaal geen betekenis. Daarvoor is meer nodig. Een groot aantal alternatieven zijn daar- bij de revue gepasseerd. Van een grote rondweg om Noordwest en Kortenoord heen tot een weg dwars over de campus. En van een kleinere rondweg (Rondje Campus) tot het uitbreiden van de huidige wegen.

Van al die opties zijn de meeste afgeserveerd als niet realistisch. Het Rondje Campus en de uitbreiding van de bestaande wegen zijn verder uitgewerkt. Beide alternatieven lossen de verkeerskundige problemen op, maar de gevolgen zijn aanzienlijk. Vooral voor Wageningen UR en de buren van Noordwest.

Uitbreiding van de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee is op het oog het minst ingrijpend. Beide wegen worden verbreed naar 2x2 rijstroken. De rotonde bij Atlas wordt vervangen door stoplichten (met een tunnel voor de fietsers) of een ongelijkvloerse rotonde met een tunnelbak voor het doorgaande verkeer op de Mansholtlaan . De tijdelijke ontsluiting via de Bornsesteeg komt dan te vervallen.

Een betere doorstroming op de Mansholtlaan betekent extra verkeer op de Nijenoord Allee. De oversteek bij de Bornsesteeg moet daarom drastisch anders. Dagelijks steken hier duizenden fietsers de weg over van en naar de campus. De provincie stelt daarom hier eenzelfde ongelijkvloerse rotonde voor als op de Mansholtlaan.

Tegenstand  bewoners

Het grootste voordeel van deze aanpassingen is dat er geen nieuwe wegen hoeven te worden aangelegd. Alleen extra rijstroken op bestaande routes. Er wordt geen landschap doorsneden of natuur opgeofferd. Daarentegen blijft de ontsluiting van Wageningen aan de noordkant volledig afhankelijk van maar één route. Op dat punt biedt het Rondje Campus meer perspectief. Een rondweg om de campus zorgt ervoor dat het verkeer zich verdeelt over twee routes. De campus krijgt in dat plan liefst drie ontsluitingen: de huidige bij Atlas, een noordelijke via de Bornsesteeg en een westelijke bij het Rikilt. Er komen geen rijstroken bij op de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee en de bestaande rotonde bij Atlas kan blijven. Het (fiets)probleem bij de Bornsesteeg kan worden opgelost met een ongelijkvloerse rotonde, maar strikt nodig is dat niet want er is veel minder verkeer op de Nijenoord Allee.

Het Rondje Campus is voor Wageningen UR zonder twijfel de meest optimale oplossing. De campus is uit alle windrichtingen zonder omrijden bereikbaar. De nieuwe weg kan bovendien op eigen grond worden aangelegd, zo nodig op een flinke afstand van de wijk Noordwest. Uit de voorlopige ramingen blijkt bovendien dat een rondweg veruit de goedkoopste oplossing is. Maar het Rondje Campus is daarmee nog geen gelopen koers. Een deel van de bewoners van Noordwest is fel tegen een nieuwe weg in het Binnenveld. Ook de Wageningse politiek staat huiverig tegenover nieuwe wegen als het ook anders kan. De raad van bestuur van Wageningen UR houdt voorlopig (wijselijk) haar kruit droog en wil nog geen standpunt naar buiten brengen.

Tot eind december kon het publiek reageren op de studies van de provincie. De resultaten worden binnenkort gepresenteerd op een informatieavond. Daarna gaan de plannen de politieke molen in.

Oversteken

Oversteken bij de Bornsesteeg is een crime. Tellingen in september vorig jaar wezen uit dat er in het drukste kwartiertje fietsspits (08.15-08.30 uur) liefst 467 fietsers overstaken vanaf de Churchillweg. Dat is exclusief de fietsers die aan de verkeerde kant en dus tegen het verkeer in overstaken. Eén op de acht fietsers reed door rood. Dagelijks passeren hier (beide richtingen opgeteld) zesduizend fietsers. Dat maakt de Bornsesteeg tot een van de drukste fietspaden van ons land. Overigens, ook de oversteken naar de campus in het westen (Rooseveltweg, 4000 fietsers) en het oosten (Droevendaalsesteeg, 2000 fietsers) zijn druk. Een ongelijkvloerse rotonde (fietsers bovenlangs, doorgaand autoverkeer Nijenoord Allee in tunnelbak) is voor de fietsers de meest optimale en veilige oplossing. Als het Rondje Campus er komt is een eenvoudige verbreding van de fietspaden op het kruispunt ook afdoende, omdat er de helft minder verkeer op de weg is.

Fietsen

Lossen de files op als meer collega’s de fiets pakken naar het werk? Waarschijnlijk niet. Zes van de tien collega’s fietsen nu al naar de campus, blijkt uit onderzoek twee jaar geleden. Dat is twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde. Twee van de drie collega’s woont op minder dan vijftien kilometer van het werk. Veertig procent op minder dan zeven en een halve kilometer. De afgelopen twee jaar zijn diverse acties gehouden om de fiets te promoten. Uit deze pilots blijkt dat de meeste winst valt te halen uit de ondersteuning van de e-fiets en scooter. Er zijn diverse oplaadpunten aangelegd. In de loop van dit jaar rijdt de HOV-bus over de campus.


Re:acties 9

 • Marijke Kuipers, voorzitter Platform Duurzaam Wageningen

  Dit artikel gaat niet in op het feit dat 1. Wageningen de enige universiteitsstad is zonder betaald parkeren, in andere universiteitssteden was het fileprobleem weg door betaald parkeren; 2. 150 bewoners hebben nagedacht over alternatieven ipv alleen tegen te zijn; 3. de ladder van Verdaas als laatste pas komt met asfalt-oplossingen en deze ook als basis van het rapport wordt genomen; 4. de context niet wordt meegenomen van sluipverkeer A12-A50 en toekomstige verbreding A12 vanaf Ede; 5. het mobiliteitsplan van de gemeente wordt niet genoemd en de acties die de gemeente al aan het nemen was voor de W12 er doorheen fietste (nou ja, reed?)

  Reageer
 • Ruud van Gerwen

  @Spinoza. Ik denk dat een aantal van de oplossingen die Sjors noemt verkeerskundig erg interessant zijn. Tot nog toe is er alleen maar ondoordacht aan incidentmanagement gedaan met de busbaan als meest domme oplossing. Rekening houden met afnemende studentaantallen, flexwerken en kantoren niet op een onbereikbare plek plaatsen voorkomt heel veel problemen en heel veel onnodige kosten. Juist een organisatie die zich wil profileren met duurzaamheid zou meer creativiteit moeten tonen in dit soort situaties. Ze zullen op de universiteit toch ook wel een expert hebben op dit gebied? Waarom horen we die niet?

  Reageer
  • Broer Konijn

   @Ruud van Gerwen
   Wie ben jij om te beweren dat er alleen ondoordacht gedacht wordt? Heb jij enig benul hoeveel verschillende stakeholders hierbij betrokken zijn? Ergens tegen zijn is altijd erg makkelijk, vooral als je het zoeken van DE oplossingen voor die jou het beste uitkomen bij iemand anders zoekt die wel de verschillende belangen zoveel mogelijk moet behartigen.

   Rekening houden met afnemende studenten aantallen? Een simpele zoekactie laat je zien dat Wageningen nog gewoon door groeit met studentenaantallen. In 2020 wordt naar verwachting de 15.000e student verwelkomt. Allicht dat de groei afneemt door het Leenstelsel, maar geen enkele prognose verwacht een daadwerkelijk afname van het totale getal. Hetzelfde geldt voor de groei van kantoren/onderzoekscentra etc.

   Het blijft ook altijd erg makkelijk om Wageningen met zijn eigen duurzaamheid profiel om de oren te slaan, maar men vergeet dat WageningenUR gewoon een commerciële instelling is, eentje die ook de belangen van hun eigen werknemers moet behartigen. Natuurlijk wordt er naar de meest sustainable oplossing gezocht, maar de kosten moeten nog altijd afwegen tegen de baten. Wat dat betreft is Wageningen überhaupt al uitmuntend bezig, gaande uit van de laatste alinea van het bovenstaande artikel.


 • Sjors de RIdder

  @Spinoza het is duidelijk dat je nog niet gehoord hebt van 'Latente vraag'? Door het vergroten van de capaciteit is er meer ruimte beschikbaar voor ander/nieuw verkeer. Deze zal dan ook opgevuld worden door danwel sluipverkeer, forenzen die normaal de bus nemen of mensen die eerst thuis bleven.
  Je kan geloven in het aanleggen van nieuwe wegen/tunnels/ov-verbindingen, het moment is nu echter daar dat men moet gaan nadenken over hoe de fysieke infrastructuur meer optimaal benut kan worden. Als ik op zondag morgen in een lege bus 88 naar Wageningen zit, terwijl als ik rond hetzelfde tijdstip op maandag nog nauwelijks in de bus pas die een veel hogere frequentie heeft dan gebruik je dus je materieel/infra niet efficient.
  Voor de auto geldt hetzelfde, je kan beter inzetten op het spreiden van de verkeersdruk over de dag. Je kan ook geen snelweg van 10 banen breed per richting in de Randstad gaan leggen.Je moet dus gaan denken aan het verleggen van de roosters bijvoorbeeld per Science Group (in de geest van Mansveld en de Student OV Chip), en werktijden flexibeler te maken niet alleen bij WUR maar ook NIOO, Stoas, Friesland Campina, AgroBusinesspark. Of invoeren van rekening rijden bij de baas (als je reist in de spits krijg je minder reiskostenvergoeding).

  Verder is het idee van parkeerplaatsen bijvoorbeeld op het nu nog mooie schapenweitje (sorry) met busbaan een slimme oplossing om ook vanuit het westen de campus te ontsluiten. Eventueel kunnen mensen daar nog de bus pakken naar Halte Campus Plaza of Atlas. De groei van de universiteit is ook maar relatief, over enkele jaren zullen de studentenaantallen af gaan nemen, omdat er minder kinderen geboren zijn vanaf de eeuwwisseling.

  Toch jammer dat het fietsprobleem in de Tarthorst niet structureel wordt opgelost. Een ongelijkvloerse rotonde bij de Bornsesteeg is minder effectief om het probleem voor de Tarthorst te verlichten en om een goede relatie tussen stad en campus te ontwikkelen. Een beter oplossing zou zijn om een goede fietsverbinding te maken vanaf centrum via Churchillweg, en vanaf Haarweg via Van Uvenweg via Hollandseweg en Leeuwenborch de campus op (ongelijkvloers) als Campus Boulevard.

  Reageer
  • Spinoza

   En jij denkt dat studenten liever gebruik maken van een mooie, maar net iets langere, fietssnelweg, dan simpelweg de kortste route dwars door de Tarthorst heen? Doe niet zo naïeve. Hetzelfde geldt voor het stukje goodwill waar je denkt op te kunnen rekenen met het verschuiven van werktijden van een diversiteit aan organisaties.

   Je referentie naar bus 88 slaat natuurlijk ook nergens op. Breng weet heel goed dat het drukker is op maandagochtend dan zondagochtend, maar die heeft inderdaad zoals je zegt ook een beperking met zijn materieel en de diensten die ze dienen te leveren. Ik wil nog steeds op zondag morgen minstens 1x per uur een bus uit Wageningen kunnen pakken. Breng dient nog steeds voldoende mankracht en materieel te hebben om de extra bussen die ze al inzetten tijdens de spits, nog verder te vergroten. Zij moeten ook de chauffeurs dusdanig indelen dat ze niet maar 2x per dag werk hebben.

   Je komt met oplossingen die op geen manier praktisch uit te werken zijn, we leven niet in een utopie.

   Waar jij verder op doelt als oplossing en Wim ook, is het opwerpen van dusdanig veel barricades dat het probleem juist zo groot wordt dat mensen wel andere opties moeten overwegen, die in de eerste plaats al niet beter zijn (OV). Hoe kan dat nou een sustainable en een op de toekomst gebouwde oplossing zijn.

 • Jan Dijkstra (ChristenUnie Wageningen)

  Deze maand al besluit de gemeenteraad van Wageningen over ontwerp- en planfase ongelijkvloerse rotonde Bornsesteeg. Bedoeling is om 2016 te starten met aanleg ervan. Een alternatief, simpele verbreding van fietspaden op het kruispunt, is inderdaad goedkoop (2 ton). Gemeente Wageningen geeft aan dat deze goedkope aanpassing niet effectief is en niet toegestaan. Daarmee vervalt het argument dat 'rondje Campus' goedkoper is dan aanpassing bestaande wegen.

  Rondje Campus is bovendien een onaantrekkelijke oplossing, omdat de procedures veel ingewikkelder zijn en veel meer tijd vragen, dan aanpassing bestaande wegen. Ook in dat opzicht (jarenlang doormodderen met files) lonkt Rondje Campus zeker niet.

  Reageer
 • Spinoza

  @Wim, dit meen je serieus?! Kun je er wel een leuke, misplaatste, metafoor tegenaan gooien, maar wat jij hier uitkraamt is zelfs niet eens van toepassing op deze situatie. Ga maar weer even terug en nadenken over je teksten.

  Ik snap heel goed dat voor elke burger die hier ineens gaat reageren het liever een ver van me bed show was geweest, maar je woont nou eenmaal naast een gigantisch groeiende universiteit met tegenwoordig een centrale campus. Elke oplossing die hier nu in de reacties wordt aangedragen is een korte termijn oplossing waar niet op voor geborduurd kan worden. Ja, waarschijnlijk lost het grotendeels het probleem op dit moment op, maar de Universiteit en niet te vergeten de komende bedrijven die er komen zorgen voor nog aanvoer van forensen. Daar gaan 2 tunnelbakken, die overigens een top idee zijn ook voor lange termijn, niet veel aan doen.

  Reageer
  • bolke

   Wat is de zin van werkgelegenheid hierheen trekken als dat vooral veroorzaakt dat mensen elders in het land verder van hun werk komen te wonen?

  • Wim

   Dank je wel voor je reaktie, Spinoza. Je noemt inderdaad geen argumenten waar iemand het mee oneens kan zijn. Feitelijk noem je eigenlijk helemaal geen argumenten. Je stelt alleen de ontwikkeling nog eens vast die we allemaal al zagen.

   Het is wel fijn dat je er een beetje boos om wordt. Dat betekent dat we aan een taboe raken: elke oplossingsrichting is bespreekbaar (accepteren van de verkeershinder, vernielen van het landschap, opofferen van de gezondheid), behalve het aanpakken van de oorzaak.

 • Wim

  Geen enkele stroom, of het nu water is, of aardgas, of verkeer, verminderd door het vergroten van de doorstroomcapaciteit. Alleen het toedraaien van de kraan helpt. Vermindering van de verkeersoverlast bereik je dus alleen door hindernissen op te werpen, niet door ze weg te nemen.
  Twee goedkope maatregelen zijn daarvoor afdoende. Voor Campusverkeer: minder parkeerplaatsen en herverdeling van de resterende parkeerruimte tbv. hen die dat het meest nodig hebben door pricing (betaald parkeren). De WUR parasiteert nu op de rest van Wageningen door het autoforensen te aantrekkelijk te maken.
  Ten tweede wordt het sluipverkeer A15-A30/A12 ontmoedigt door een langer reistijd. Een aantal stoplichten in de Nuderegio ligt daarvoor voor de hand.

  Reageer
 • Mark Boekschoten

  Ik werk bij de WUR en woon in Noordwest. Dichtbij het werk wonen heeft natuurlijk voordelen, maar naast de WUR wonen heeft zeker nadelen.

  Eerst keek ik vanuit mijn keuken over een weiland waar schapen rondliepen. Nu tegen de bergen zand voor de aanleg van de busbaan. En straks loopt daar waarschijnlijk een drukke doorgaande weg. Ik had er wel rekening mee gehouden dat het geen weiland zou blijven, maar niet dat er een doorgaande weg zou komen. Het enige voordeel voor ons deel van de buurt is dat de WUR medewerkers die niet om willen rijden niet meer in onze straat hoeven te parkeren. Verder verandert dit deel van de wijk behoorlijk door alle werkzaamheden. Ook voor een 'groene'universiteit moeten de bomen wijken. Mijn dochter van vier vroeg waarom die mensen 'alles kapotmaken'. Zo erg is het ook weer niet, maar het wordt er niet mooier op.

  Het is toch jammer dat dichtbij het werk gaan wonen beloond wordt met een weg voor de deur voor mensen die dat niet willen of kunnen doen. Misschien dat ik maar ga verhuizen en dan met de auto naar het werk ga. Met die nieuwe weg kan ik dan lekker doorrijden.

  Reageer
 • Hendrik

  De cijfers uit de rapporten van de provincie kloppen voor geen meter (zie http://mooiwageningen.nl/images/Downloads/141224%20Royal%20Haskoning%20-%20kanttekeningen%20eindrapport%20voor%20website%20MW.pdf voor een hele lijst van kanttekeningen).
  Verder zijn er meer dan genoeg bedenkingen bij de aanleg van een nieuwe weg of het legaliseren van een sluipverkeerroute. Een rondje campus is dus helemaal geen aanlokkelijk perspectief. Sinds wanneer is de Resource een uithangbord voor een dergelijke kort-door-de-bocht mening?

  Verder is het opvallend dat blijkbaar niemand bedenkt dat het ontsluiten van de campus in alle windrichtingen ook kan zonder doorgaand verkeer. Door aan verschillende kanten een parkeerplaats te realiseren (voor zover die er niet zijn) is de campus van zuid, noord en oost prima bereikbaar, zonder nieuwe wegen, met beperkte kosten, en zonder het risico van nog meer sluipverkeer door Wageningen.

  Reageer
 • Renaat Van Rompaey

  Verbazingwekkend hoe klungelig en provinciaal er in Gelderland aan ruimtelijke planning en stadsontwikkeling wordt gedaan.

  Honderden fietsers op de Bornsesteeg moeten over een fietspaadje van 2 m breed, terwijl er ruimte zat is. Wie bedenkt zoiets?

  De Staff and Student Residential Areas, horen die niet bij de Campus dan? Al eens een andere Universiteitscampus bezocht? Daar plannen ze echt geen snelwegen dwars door de campus.

  De A12 wordt in 2016 op 2x3 rijstroken gebracht. Weg sluipverkeer naar de A50! Je hoort de vogeljes binnenkort weer fluiten langs de Mansholtsteeg (want die naamsaanpassing zijn we ons wel verplicht).

  En het moordend vrachtverkeer naar de Wageningse haven (kippenvoer voor Barneveld), wel dat moet onder de fietsstromen door, op 5 plaatsen: Droevendaalse steef, Hoevestein, Bornsesteeg, Rooseveltweg en Marijkeweg.
  Een tunnelbak simpelweg onder de busbaan, oftewel: TUNNELTJE CAMPUS.

  Eigenlijk moet je doorgaand vrachtverkeer dwars door noord-Wageningen helemaal niet willen. Veel steden verbieden doorgaande veertigtonners. Vanaf de haven is de N225 naar Rhenen de logische ontsluitingsweg (naar Barneveld).

  Het beleidsinstrument voor dit alles is ons gemeentelijk mobiliteitsplan. De verkiezingen gingen in Wageningen over de rondweg. Dan moet de Universiteit niet via haar vriendjes bij de Provincie chevalier seul spelen. Boer, let op je ganzen.

  Reageer

Re:ageer