Organisatie - 11 december 2014

Rondje Campus, goed en goedkoop

tekst:
Roelof Kleis
7

Een nieuwe weg om de campus lost de verkeersproblemen om De Born het beste op. Zo’n nieuwe weg is ook nog eens de goedkoopste oplossing.

Dat blijkt uit nieuwe studies die de provincie Gelderland heeft vrijgegeven. Een betere doorstroming van het verkeer is evenwel ook mogelijk zonder nieuwe wegen aan te leggen. Verbreden en verbeteren van de Mansholtlaan en Nijenoord Allee is ook een realistisch optie. Andere alternatieven bieden volgens de provincie geen soelaas.

Het Rondje Campus is de route die de Mansholtlaan met de Nijenoord Allee verbindt via de Kielekampsteeg en de Dijkgraaf. Deze route binnendoor omzeild het drukke kruispunt Mansholtlaan/Nijenoord Allee bij sterflat Hoevestein. Het Rondje Campus betekent dat er twee nieuwe entrees naar de campus bijkomen: aan de noordkant via de Bornsesteeg en aan de westkant bij de Mondriaanlaan.

Op dit moment heeft de campus maar een entree voor autoverkeer: de rotonde bij Atlas. Een tweede toegang via de Bornsesteeg en de Kielekampsteeg staat al in de steigers.  Onderdeel van dat plan is een nieuw vrijliggend fietspad langs deze route op grond van Wageningen UR. Het plan is in feite een opmaat naar het Rondje Campus.

Een impessie van de nieuwe rondweg ter hoogte van de Kielekampsteeg aan de noordkant van de campus
Een impessie van de nieuwe rondweg ter hoogte van de Kielekampsteeg aan de noordkant van de campus

Het Rondje Campus is er overigens in twee varianten: eentje met en eentje zonder ongelijkvloerse rotonde op de kruising van de Bornsesteeg met de Nijenoord Allee. Deze rotonde moet de drukke fietsoversteek naar de campus verbeteren. Het doorgaande verkeer op de Nijenoord Allee gaat via een tunnelbak onder deze rotonde door.

Een nieuwe rondweg om de campus is omstreden. De weg komt pal naast de wijk Noordwest. De bewonersvereniging Noordwest hield gisteravond een drukbezochte bijeenkomst in de kantine van voetbalclub ONA’53 om alle ontwikkelingen door te nemen. De vereniging heeft zich tot nu toe altijd met hand en tand verzet tegen een westelijke ontsluiting van de campus.

Zij weten zich daarbij gesteund door het feit dat er een alternatief is. Uitbreiden en verbeteren van bestaande wegen verbetert volgens de provincie de doorstroming en bereikbaarheid ook afdoende. Het gaat daarbij om het verbreden van zowel de Mansholtlaan als de Nijenoord Allee tot twee keer twee rijstroken.     

Ook dit alternatief kent twee varianten. Het verschil zit ‘m in de aanpak van de huidige rotonde bij Atlas. Een betere doorstroming is haalbaar door de rotonde te vervangen door stoplichten. Fietsers van en naar de campus moeten dan door een tunnel. Een andere mogelijkheid is een rotonde met een tunnelbak voor het doorgaande verkeer op de Mansholtlaan.  In beide gevallen is zo’n ongelijkvloerse rotonde ook voorzien op de Nijenoord Allee bij de kruising met de Bornsesteeg.

Het Rondje Campus is volgens een ruwe raming van de provincie het goedkoopste. De weg kost in de goedkoopste variant 14 miljoen euro, zij het zonder de ongelijkvloerse rotonde bij de Bornsesteeg. Met die rotonde erbij wordt het 22 miljoen euro, ongeveer even duur als de varianten zonder een nieuwe rondweg.

 

Re:acties 7

 • Goeie Buur

  Goed en goedkoop? Laat me niet lachen.

  B-varianten zijn niet goed want het offeren natuur, landschap en leefbaarheid op aan autobereikbaarheid.
  Bij A krijg je hetzelfde verkeerseffect, maar (bijna) geen van de negatieve neveneffecten.

  Goedkoop ook niet want de externe kosten voor de aanleg van B zijn voor het gemak (nog) niet meegeteld. Die schat ik gauw op minimaal 20 miljoen euro. Goedkoop is dus in dit geval duurkoop.

  Als de WUR ook in Wageningen wil gaan voor quality of life dan laat ze de B-varianten snel links liggen. Ook in haar eigen mobiliteitsbeleid is trouwens nog veel winst te halen voor betere bereikbaarheid. Zie:
  http://wijkgerichtwageningen.nl/drukbezochte-dialoogavond-levert-creatieve-alternatieven/

  Reageer
 • Guido van Vulpen

  Heb ik echt aan deze universiteit economische vakken gevolgd? Ik heb geleerd dat je naar alle alternatief aanwendbare en schaarse middelen moest kijken. Dus ook natuur, landschap, leefbaarheid. Dan is dit artikel een gotspe. "Ach, de leefbaarheid gaat een beetje achteruit, verder top plan die noordelijke rondweg". Betere kop was misschien geweest "plan nieuwe weg bedreigt leefbaarheid Wageningen".

  Reageer
 • Jan

  Dit bericht in Resource is vrij eenzijdig.

  Terecht schrijft Resource dat, volgens de provincial studie, Rondje Campus beter is voor bereikbaarheid van Wageningen UR, en dat Rondje Campus (1 van beide varianten) goedkoper is, dan aanpak bestaande wegen.

  Resource rept in bericht met geen woord over andere effecten, ook beoordeeld in de provinciale studie. De oversteekbaarheid en de fietsveiligheid zijn juist slechter af bij Rondje Campus. Hetzelfde geldt voor leefbaarheid (in zeer sterke mate), landschap, en natuur en ecologie.

  Reageer
  • JanKD

   @Jan Wordt wel een erg saai dan wanneer Resource een 100% correct verhaal neerzet en alle leefbaarheids/veiligheids/...heids aspecten moet meenemen. ;-) Het is een artikel, geen wetenschappelijk boekwerk.

  • Jan

   @JanKD in samenvatting provinciale studie staan keurig naast voordelen ook nadelen. Had op z'n minst zinnetje aan gewijd kunnen worden in Resource. Eenzijdig, dus.

 • Edgar Vos

  Een tunnelbak bij de rotonde bij Atlas zou mijn voorkeur hebben. Die spitsfile bij de rotonde is elke dag maar van korte duur. van 16:50 tot 18 uur. De vertraging is maar enkele minuten.
  Laat mensen toch per fiets komen naar een campus met goede fietsvoorzieningen: goede overdekte stallingen, voldoende ruimte, laadpunten voor elektrische tweewielers.
  Rondje campus zou wat mij betreft om Noordwest heen moeten en niet over de Bornsesteeg

  Reageer
 • Paul den Hartog

  Het rondje campus is helemaal niet goedkoop (14 miljoen) en het is ook niet goed. Het is niet nodig om verkeer naar de campus via de Bornsesteeg te laten rijden, het verlaagt de verkeersveiligheid, is slecht voor de gezondheid van de bewoners van noord-west en het versnipperd het landschap onnodig. De Mansholtlaan is de meest geschikte weg van en naar de campus en de capaciteit van die weg kan veel eenvoudiger en goedkoper worden verhoogd. Alleen die optie is natuurlijk niet onderzocht.

  Reageer
  • Student

   U roept dat het allemaal niet goed is maar ik vraag me af waar u zich op baseert. http://www.gelderland.nl/4/N781/Verkeersstudie-naar-bereikbaarheid-van-Wageningen.html Hier kunt u meer informatie vinden over de studie. Ook is aangegeven waarom sommige alternatieven zijn vervallen. In mijn ogen moet er iets gebeuren en ik denk dat het rondje campus de meest toekomstbestendige oplossing is.

 • Roelof Kleis

  #Roel van Cauwenberghe. Wel goed lezen Roel. In het rapport wordt nadrukkelijk geen keuze gemaakt. Klopt. In het stuk Presentatie Verkeersstudie (zie site provincie) staat evenwel duidelijk:

  'Globale vergelijking
  -Beide varianten lossen de bereikbaarheid- en doorstromingsproblemen op. B doet dat beter dan A
  -B heeft meer negatieve invloed de omgevingsfactoren dan A
  -A is duurder dan B'

  Kortom, het Rondje Campus lost de problemen beter op dan verbeteringen aan de bestaande wegen dat doen. Rondje Campus is ook goedkoper. Inderdaad is het zo dat deze oplossing een grotere impact heeft op de omgeving. Vandaar de te verwachten maatschappeljke weerstand, met name vanuit oa Noordwest en partijen als jouw Groen Links.

  De verkeerskundigen van Royal Haskoning DHV laten de keuze uiteraard aan de politiek. Maar een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg.

  Reageer
  • Patrick Jansen

   @Roelof: Roel heeft gelijk: de provincie maakt geen keuze, zet slechts voor- en nadelen op een rij. Jij trekt daaruit een conclusie, maar die is voorbarig.

   @Roelof: Crux is wat je verstaat onder "de problemen". Alleen de bereikbaarheid- en doorstromingsproblemen? Of ook de leefbaarheidsproblemen? Neem je leefbaarheidsproblemen serieus, dan valt optie B (rondje Campus) eenvoudigweg af. Uit de reacties op de bewonersavond was zonneklaar dat variant daarom nul draagvlak heeft en daarmee niet haalbaar is.

   Gelukkig zijn er nog een heleboel andere manieren om de bereikbaarheid te verbeteren, en werkt de bewonersvereniging hard en constructief mee om die in kaart te brengen. Graag over blijven schrijven, maar wel zonder voorbarige conclusies.

  • Student

   @ Patrick

   Voor draagvlak moet er niet alleen naar omwonende worden gekeken in mijn mening. Ze zijn niet de enige betrokken zijn bij het probleem en daarnaast is er een hoog NIMBY-gedrag te verwachten.

 • Roel van Cauwenberghe

  Wat een eenzijdige weergave van deze verkeersstudie. Er worden helemaal geen uitspraken gedaan over welke variant het beste is. Wel is duidelijk dat de rondweg ontzettend veel nadelen heeft terwijl er een goed alternatief ligt. Ook is er geen draagvlak onder de inwoners Wageningen en is het overgrote deel van de gemeenteraad tegenstander van een rondweg.
  Overigens staat een tweede ontsluiting van de campus zeker nog niet in de steigers. De gemeenteraad zal het bestemmingsplan nog moeten goedkeuren en de vraag is of een meerderheid van de raad hier voorstander van is. GroenLinks in ieder geval niet.

  Reageer

Re:ageer