Nieuws - 11 december 2014

Rondje Campus, goed en goedkoop

tekst:
Roelof Kleis

Een nieuwe weg om de campus lost de verkeersproblemen om De Born het beste op. Zo’n nieuwe weg is ook nog eens de goedkoopste oplossing.

Dat blijkt uit nieuwe studies die de provincie Gelderland heeft vrijgegeven. Een betere doorstroming van het verkeer is evenwel ook mogelijk zonder nieuwe wegen aan te leggen. Verbreden en verbeteren van de Mansholtlaan en Nijenoord Allee is ook een realistisch optie. Andere alternatieven bieden volgens de provincie geen soelaas.

Het Rondje Campus is de route die de Mansholtlaan met de Nijenoord Allee verbindt via de Kielekampsteeg en de Dijkgraaf. Deze route binnendoor omzeild het drukke kruispunt Mansholtlaan/Nijenoord Allee bij sterflat Hoevestein. Het Rondje Campus betekent dat er twee nieuwe entrees naar de campus bijkomen: aan de noordkant via de Bornsesteeg en aan de westkant bij de Mondriaanlaan.

Op dit moment heeft de campus maar een entree voor autoverkeer: de rotonde bij Atlas. Een tweede toegang via de Bornsesteeg en de Kielekampsteeg staat al in de steigers.  Onderdeel van dat plan is een nieuw vrijliggend fietspad langs deze route op grond van Wageningen UR. Het plan is in feite een opmaat naar het Rondje Campus.

Een impessie van de nieuwe rondweg ter hoogte van de Kielekampsteeg aan de noordkant van de campus
Een impessie van de nieuwe rondweg ter hoogte van de Kielekampsteeg aan de noordkant van de campus

Het Rondje Campus is er overigens in twee varianten: eentje met en eentje zonder ongelijkvloerse rotonde op de kruising van de Bornsesteeg met de Nijenoord Allee. Deze rotonde moet de drukke fietsoversteek naar de campus verbeteren. Het doorgaande verkeer op de Nijenoord Allee gaat via een tunnelbak onder deze rotonde door.

Een nieuwe rondweg om de campus is omstreden. De weg komt pal naast de wijk Noordwest. De bewonersvereniging Noordwest hield gisteravond een drukbezochte bijeenkomst in de kantine van voetbalclub ONA’53 om alle ontwikkelingen door te nemen. De vereniging heeft zich tot nu toe altijd met hand en tand verzet tegen een westelijke ontsluiting van de campus.

Zij weten zich daarbij gesteund door het feit dat er een alternatief is. Uitbreiden en verbeteren van bestaande wegen verbetert volgens de provincie de doorstroming en bereikbaarheid ook afdoende. Het gaat daarbij om het verbreden van zowel de Mansholtlaan als de Nijenoord Allee tot twee keer twee rijstroken.     

Ook dit alternatief kent twee varianten. Het verschil zit ‘m in de aanpak van de huidige rotonde bij Atlas. Een betere doorstroming is haalbaar door de rotonde te vervangen door stoplichten. Fietsers van en naar de campus moeten dan door een tunnel. Een andere mogelijkheid is een rotonde met een tunnelbak voor het doorgaande verkeer op de Mansholtlaan.  In beide gevallen is zo’n ongelijkvloerse rotonde ook voorzien op de Nijenoord Allee bij de kruising met de Bornsesteeg.

Het Rondje Campus is volgens een ruwe raming van de provincie het goedkoopste. De weg kost in de goedkoopste variant 14 miljoen euro, zij het zonder de ongelijkvloerse rotonde bij de Bornsesteeg. Met die rotonde erbij wordt het 22 miljoen euro, ongeveer even duur als de varianten zonder een nieuwe rondweg.