Nieuws - 29 maart 2017

Rokjesdag op Dairy Campus (video)

tekst:
Albert Sikkema

Het is voorjaar, ook voor een deel van de koeien op Dairy Campus in Leeuwarden. Ze mochten vandaag naar buiten.

<foto: Jaap Schaaf, Hoge Noorden>

Het praktijkcentrum voor de melkveehouderij van de WUR start deze week met beweidingsonderzoek. Vier koppels van vijftien koeien gaan naar buiten. De helft loopt de komende maanden steeds op een aparte kavel, de andere helft roteert steeds van de ene strip gras naar de andere. Ook varieert onderzoeksleider Bert Philipsen de eiwit bijvoeding van de koeien. Met sensoren gaan de onderzoekers meten hoeveel en wanneer de koeien vreten en welk eetgedrag ze op de verschillende percelen vertonen. Ook beoordelen ze hoe de bodem zich gedraagt tijdens de begrazing en voorspellen ze de grasgroei.

Weidegang
Deze kennis moet bijdragen aan een succesvolle weidegang, zegt Philipsen. ‘Onze weidegang-kennis in Nederland was wat gedateerd geworden. We doen nu in het project Amazing Grazing verdiepend onderzoek, zodat de melkveehouders weidegang beter kunnen inpassen in hun bedrijfsstrategie.’

Het aantal melkveehouders dat de koeien jaarrond op stal houdt, is de afgelopen decennia toegenomen. De laatste jaren lijkt de trend te keren. Staatssecretaris Martijn van Dam vraagt advies aan de WUR of er wetgeving nodig is voor verplichte weidegang. De persoonlijke mening van Philipsen is: doe geen wettelijke verplichting. ‘In veel gevallen kunnen de boeren de weidegang prima inpassen in hun bedrijfsvoering, maar cruciaal daarbij is de motivatie van de boer. Ik denk daarom dat je weidegang beter kunt stimuleren dan verplichten.’

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan